Florida Crystals Corporation ย้ายโครงสร้างพื้นฐาน SAP ของตนไปยังอินสแตนซ์ Amazon EC2 เพื่อลดค่าใช้จ่ายและบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน

Lemongrass ผู้เชี่ยวชาญ SAP เลือกอินสแตนซ์ของ Amazon ที่มีโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®พื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นของเวิร์กโหลดสูงสุด

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้