เรื่องราว Intel vPro®: กําหนดเวลาการอัปเดตพีซีสําหรับเวลาปิดทําการ

โปรเซสเซอร์ Intel vPro® ช่วยให้องค์กรสามารถจัดตารางเวลาการอัปเดตเฟิร์มแวร์และซอฟต์แวร์เป็นเวลาไม่ถึงชั่วโมงเพื่อเพิ่มประสิทธิผลสูงสุด

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้