เรื่องราว Intel vPro®: EMA บันทึกพีซีระยะไกลเมื่อ Windows ไม่โหลด

Intel vPro® Endpoint Management Assistant (EMA) ช่วยให้ฝ่ายบริการสามารถแก้ไขปัญหาพีซีระยะไกลได้ แม้ว่า Windows จะใช้งานไม่ได้ก็ตาม

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้