ความเชี่ยวชาญด้านวิดีโอ IoT ของ Intel®

ภาพรวม

ความเชี่ยวชาญพิเศษด้านวิดีโอ IoT ของ Intel® ออกแบบมาสำหรับผู้นำตลาดวิดีโอเพื่อผลักดันการปรับเทคโนโลยีให้สอดคล้อง และเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งตลาด เร่งการสร้างรายได้ด้วยการปรับขนาดโซลูชันร่วมผ่านกิจกรรมการขายและการตลาดเพื่อเข้าสู่ตลาด เรียนรู้ถึงสิทธิประโยชน์สำหรับความเชี่ยวชาญพิเศษเพื่อช่วยให้คุณได้เปรียบในการแข่งขัน และเป็นพาร์ทเนอร์กับ Intel เพื่อสร้างความเติบโตให้ตลาดวิดีโอ

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านวิดีโอ IoT ของ Intel®

  • การตลาดร่วมและเงินทุนเพื่อนพัฒนาทางการตลาด
  • การสร้างแบรนด์สำหรับผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านวิดีโอ I OT ของ Intel®
  • โปรโมชั่นใน Intel® Solutions Marketplace
  • การสนับสนุนการปรับใช้งานด้านการขาย
  • บทความเด่นบน insight.tech
  • การตลาด เนื้อหาแนวตั้ง
  • คำเชิญร่วมการฝึกอบรมและงานต่างๆ ก่อนใคร
  • รับสิทธิ์เข้าถึงแหล่งข้อมูล Intel
  • ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้าน IoT AI ของ Intel
  • ทางด่วนสู่สิทธิประโยชน์ IoT ที่คัดสรรอื่นๆ

เข้าร่วมโปรแกรม Intel® Partner Alliance


รับความเชี่ยวชาญ ใช้ประโยชน์จากโปรโมชั่นพิเศษ เครื่องมือการตลาด และผลประโยชน์คุ้มค่าอื่น ๆ จากการเป็นสมาชิก