ความเชี่ยวชาญพิเศษ Intel® Partner Alliance

ผู้เชี่ยวชาญคืออะไร

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษของ Intel มุ่งเน้นให้พาร์ทเนอร์ Intel® Partner Alliance และลูกค้านั้นได้รับความเชี่ยวชาญอันล้ำสมัยภายในกลุ่มตลาดเฉพาะ:

 • ปัญญาประดิษฐ์ (AI)
 • ศูนย์ข้อมูล Cloud
 • Device as a Service (DaaS)
 • พีซีสำหรับผู้ใช้ที่จริงจัง
 • ศูนย์ข้อมูล High Performance Computing (HPC)
 • ความเชี่ยวชาญพิเศษในอุตสาหกรรม IoT ของ Intel®
 • เทคโนโลยี Intel® Optane™
 • ความเชี่ยวชาญด้านวิดีโอ IoT ของ Intel®
 • ความเชี่ยวชาญด้านโซลูชันการแสดงผลภาพ IoT ของ Intel®
 • บริการที่มีการจัดการ (MS)
 • เครือข่าย

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ลึกซึ้งที่สุดในสายของคุณนั้น หากเมื่อคุณได้ผ่านเกณฑ์กำหนด และได้รับการอนุมัติจาก Intel ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ คุณจะสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลพิเศษ ที่มีเฉพาะสำหรับพาร์ทเนอร์เท่านั้น สิทธิประโยชน์อันล้ำเลิศ และได้มีส่วนร่วมโดยตรงกับผู้เชี่ยวชาญ Intel อื่น ๆ เพื่อช่วยคุณในการวางแผน การปรับใช้ และการใช้งานโซลูชันต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยีของ Intel®

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้เชี่ยวชาญยังให้คุณได้นำเสนอแก่ลูกค้าถึงข้อมูลเชิงลึกที่ทันสมัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีล่าสุด ผลิตภัณฑ์ และโซลูชันเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีที่สุด พร้อมกับมีโอกาสเป็นที่พบเห็นมากขึ้นในตลาด โดยการใช้โครงการริเริ่มด้านการตลาดร่วมของ Intel