ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านเครือข่าย

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1อะแดปเตอร์เครือข่ายของ Intel®, คอนโทรลเลอร์และอุปกรณ์เสริม, Intel® vRAN Dedicated Accelerator ACC100, Intel® Quick Assist Technology, Intel® FPGA, เทคโนโลยี Intel® Optane™, Intel® Tofino™, Intel® Tofino™ 2, SGX, AVX 512; Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI), Intel® Ethernet Controller E810, Intel Distribution of OpenNESS (IDO), Intel Smart Edge, Converged Edge Reference Architecture (CERA), Container Bare Metal Reference Architecture (BMRA), โซลูชัน Intel® Select สำหรับการเปลี่ยนแปลงเครือข่าย (vRAN, NFVI, uCPE, Visual Cloud Delivery)