ความเชี่ยวชาญพิเศษด้านพีซีสำหรับผู้ใช้ที่จริงจัง

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1ยอดขายปีปัจจุบันมีสิทธิ์ในการเข้าร่วมเบื้องต้น หลักเกณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงและสิทธิประโยชน์อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค สำหรับพาร์ทเนอร์ที่เข้าร่วมในสิทธิประโยชน์อื่นๆ ในรูปแบบคะแนน/การคืนเงิน (เช่น Strategic OEM, ข้อเสนอ Retail หรือ E-tail) จะไม่สามารถนำสิทธิประโยชน์ในรูปแบบคะแนนไปรวมได้ และอาจมีการลดคะแนนสำหรับสิทธิประโยชน์ คะแนนที่เสนอให้อาจต้องให้มีการประกาศอัตราบูรณาการ
2พาร์ทเนอร์ที่ประจำอยู่ใน PRC, APJ หรือ LAR ด้วยการจัดซื้อโปรเซสเซอร์ 1,000 Intel® Core™ ซีรีส์ X, K และ H ครั้งหนึ่งต่อปี และ (2) มีการเติบโตปีต่อปีมากกว่า 35% ในส่วนโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ ซีรีส์ X, K และ H อาจที่จะได้รับสิทธิ์ ทั้งนี้เป็นไปตามการพิจารณาของ Intel
3ตามที่วัดจากหลักฐานการขายออนไลน์และในร้าน หรือเอกสารสำหรับลูกค้าปลายทาง