สร้างโซลูชั่นที่ดีที่สุด

วิศวกร Intel มอบทรัพยากรการสนับสนุนทางเทคนิคแก่พาร์ทเนอร์ Disruptor Initiative ตลอดรอบระยะเวลาการใช้งานผลิตภัณฑ์โซลูชั่นของพวกเขา เพื่อพัฒนาข้อเสนอร่วมกันที่ดีที่สุด