Intel® Partner Alliance ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เอกสารวันที่: 04/26/2022

สารบัญ:

 1. นิยาม
 2. วัตถุประสงค์และภาพรวมของโปรแกรม
 3. ข้อผูกมัดสำหรับการเป็นสมาชิกของคุณ
 4. ข้อมูลอันเป็นความลับ
 5. ข้อกำหนด การปรับเปลี่ยน และการยกเลิก
 6. ข้อกำหนด เงื่อนไขและประกาศแจ้งอื่นๆ
 7. บทบัญญัติทั่วไป

ภาคผนวก A: ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Intel® Solutions Marketplace

ภาคผนวก B: ข้อกำหนดและเงื่อนไขคะแนน Intel® (หากมี)

ภาคผนวก C: สิทธิ์การใช้งานเครื่องหมายการค้า Intel® Partner Alliance

หากคุณได้รับสิทธิ์การเป็นสมาชิกในโปรแกรม Intel® Partner Alliance (“โปรแกรม”) ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้รวมถึงภาคผนวก แนวทาง และเอกสารเพิ่มเติมใดๆ ที่อ้างถึงอย่างชัดเจนในที่นี้ (รวมเรียกว่า "ข้อกำหนดและเงื่อนไข") ให้ถือเป็นข้อตกลงทางกฎหมายระหว่าง Intel Corporation รวมทั้งบริษัทสาขา (“Intel”) กับคุณ “คุณ” หมายถึงคุณ หรือผู้ว่าจ้างของคุณ หรือนิติบุคคลอื่น (รวมทั้งบริษัทสาขา) ที่คุณดำเนินการให้เพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ตามที่เกี่ยวข้อง

หากคุณยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ในนามของบริษัทหรือนิติบุคคล คุณรับรองและรับประกันกับ Intel ว่าคุณมีอำนาจโดยชอบตามกฎหมายในการผูกพันนิติบุคคลดังกล่าวเข้ากับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ซึ่งในกรณีนี้ “คุณ” หรือ “ของคุณ” ให้หมายถึงนิติบุคคลดังกล่าว

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้อย่างระมัดระวัง หากคุณยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดคลิก “ฉันยอมรับ”

การยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ไม่เป็นข้อผูกมัดว่า Intel จะต้องยอมรับคุณเข้าสู่โปรแกรม อย่างไรก็ตาม เพื่อให้มีสิทธิ์เข้าร่วมในโปรแกรม คุณจำเป็นต้องกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนให้เสร็จ ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดการเป็นสมาชิกที่เกี่ยวข้องทั้งหมด หากได้รับการยอมรับเข้าสู่โปรแกรม Intel จะส่งข่าวสารแจ้งให้คุณทราบถึงการยอมรับดังกล่าว

1. นิยาม

1.1. "ซัพพลายเออร์ที่ได้รับอนุญาต" หมายถึง หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจาก Intel ที่ทำการจำหน่ายหรือขายผลิตภัณฑ์ Intel® ของแท้หรือระบบสำเร็จรูปที่มีส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ Intel® ของแท้ รวมถึงผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Intel® ซัพพลายเออร์ที่ได้รับอนุญาตจาก Intel® ผู้ผลิตผลงานออกแบบต้นฉบับ ผู้ผลิตอุปกรณ์ต้นทาง หรือผู้ค้าปลีกตามช่องทางจัดจำหน่าย ตามที่ระบุโดย Intel ผ่านทางเว็บไซต์ของโปรแกรมหรือเป็นลายลักษณ์อักษร

1.2. "วันที่มีผล" หมายถึง วันที่ที่ Intel แจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษรว่าได้ยอมรับคุณเป็นสมาชิกของโปรแกรม

1.3. “ผลิตภัณฑ์” หมายถึง ผลิตภัณฑ์ Intel® ของแท้หรือระบบสำเร็จรูปที่มีผลิตภัณฑ์ Intel® ของแท้เป็นส่วนประกอบ เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ระบบเซิร์ฟเวอร์ หรือแอปพลิเคชันการประมวลผลแบบฝังตัว

1.4. “ยอดขาย” หมายถึง ยอดขายผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่แจ้งต่อ Intel โดยซัพพลายเออร์ที่ได้รับอนุญาตหรือแหล่งข้อมูลจากภายนอกอื่นๆ

1.5. "สิทธิประโยชน์ของโปรแกรม" หมายถึง สิทธิประโยชน์ของโปรแกรมดังที่อธิบายไว้ที่ https://intelpartneralliance.intel.com/th-th-program ตามความเหมาะสมกับระดับการเป็นสมาชิกและบทบาทในปัจจุบันของคุณ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราวภายใต้ดุลพินิจของ Intel แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

1.6. "คุณสมบัติการเป็นสมาชิก" หมายถึง คุณสมบัติสำหรับการเป็นสมาชิกดังที่ได้อธิบายไว้ที่ https://intelpartneralliance.intel.com/th-th-program ตามความเหมาะสมกับระดับการเป็นสมาชิกในปัจจุบันของคุณ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราวภายใต้ดุลพินิจของ Intel แต่เพียงผู้เดียว คุณสมบัติอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

2. วัตถุประสงค์และภาพรวมของโปรแกรม

2.1. วัตถุประสงค์ Intel® Partner Alliance คือระบบสมาชิกของโปรแกรมระดับสากลที่รวมพาร์ทเนอร์ของ Intel ทั้งหมดเข้าด้วยไว้กันในโปรแกรมที่ทันสมัยเพื่อให้สามารถเกิดการร่วมมือและใช้นวัตกรรมร่วมกันได้ โปรแกรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ:

 • ขยายประเภทพาร์ทเนอร์ที่โปรแกรมพาร์ทเนอร์ของ Intel ถูกออกแบบมาเป็นการเฉพาะ
 • ให้ความสำคัญต่อโซลูชันและความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์มากขึ้น
 • ปรับปรุง และเจาะลึกให้กับหลักสูตรการฝึกอบรมด้วยเส้นทางเฉพาะ
 • มอบคุณค่าแบบใหม่และประสบการณ์ที่ได้รับการปรับปรุงและมีความคล่องตัว

2.2. ระดับและบทบาทของสมาชิกในโปรแกรม สมาชิกในโปรแกรมมีอยู่สามระดับตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง:

ไทเทเนียม

โกลด์

Member

นอกจากนี้ สมาชิกยังจะมีส่วนร่วมในการจำแนกประเภทบทบาทที่ตรงกับความสามารถหลักของตน บทบาทในโปรแกรมได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบแทนแก่พาร์ทเนอร์ด้วยโอกาสในการสร้างเครือข่ายที่ปรับให้เหมาะสมและความสามารถในการสร้างความเจริญเติบโตให้กับธุรกิจ โปรโมทโซลูชัน ตลอดจนขยายความเชี่ยวชาญของตน สมาชิกอาจมีส่วนร่วมในหลายบทบาทหากมีคุณสมบัติที่เหมาะสม คำอธิบายบทบาทและคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องสามารถดูได้ที่: https://intelpartneralliance.intel.com/th-th-program

2.3. สิทธิประโยชน์ของโปรแกรม โปรแกรมนำเสนอสิทธิประโยชน์หลายประการแก่สมาชิก เช่น การเข้าถึง Intel® Solutions Marketplace และ Intel® Partner University สำหรับรายการสิทธิประโยชน์ทั้งหมดของโปรแกรม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้: https://intelpartneralliance.intel.com/th-th-program

2.3.1. Marketplace (ตลาด) สมาชิกอาจมีสิทธิ์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและผลิตภัณฑ์ลงใน Intel® Solutions Marketplace ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบทบาทและระดับสมาชิกภายในโปรแกรมนี้ การใช้ Intel® Solutions Marketplace เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Intel® Solutions Marketplace ที่กำหนดไว้ในภาคผนวก A

2.3.2. คะแนน สมาชิกอาจมีสิทธิ์ได้รับคะแนนสำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์ Intel ที่เข้าเกณฑ์จากซัพพลายเออร์ที่ได้รับอนุญาตและ/หรือสำเร็จกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งไม่เกี่ยวกับการซื้อ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบทบาทและระดับสมาชิกภายในโปรแกรมนี้ คะแนนจะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของคะแนนที่กำหนดไว้ในภาคผนวก B

2.3.3. เครื่องหมายโปรแกรม สมาชิกอาจมีสิทธิ์ได้รับโลโก้ และเครื่องหมายของโปรแกรมเพื่อช่วยในการโปรโมทสถานะของตนเองภายในโปรแกรมนี้ ตลอดจนโปรโมททักษะความสามารถที่ได้รับจาก Intel® Partner University ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบทบาทและระดับสมาชิกภายในโปรแกรม เครื่องหมายและโลโก้ของโปรแกรมอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของสิทธิ์การใช้งานเครื่องหมายการค้า Intel® Partner Alliance ซึ่งระบุไว้ในภาคผนวก C

2.3.4. เครื่องมือ ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม Intel อาจให้สมาชิกเข้าถึงเครื่องมือบางอย่างเพื่อช่วยทดสอบและประเมินฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของ Intel และดำเนินการฟังก์ชั่นการปรับใช้งานอื่นๆ การใช้งานและเข้าถึงเครื่องมือดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นใดที่อาจมาพร้อมกับเครื่องมือ

2.3.5. สิทธิประโยชน์อื่นๆ Intel อาจเสนอสิทธิประโยชน์และ/หรือบริการเพิ่มเติมแก่สมาชิกของโปรแกรมเป็นครั้งคราว สิทธิประโยชน์และบริการดังกล่าวอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดย Intel และอาจอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

3. ข้อผูกมัดสำหรับการเป็นสมาชิกโปรแกรมของคุณ

3.1. การปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข คุณจำต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขเหล่านี้ตลอดเวลา

3.2. การสมัครสมาชิกและข้อมูลโปรไฟล์ คุณต้องกรอกใบสมัครสมาชิกให้สมบูรณ์ก่อนที่จะยอมรับเข้าสู่โปรแกรม นอกจากนี้ คุณจะต้องตรวจสอบและอัปเดตข้อมูลโปรไฟล์ของคุณอย่างน้อยปีละครั้งหรือทุกเมื่อที่มีการปรับเปลี่ยนระดับสมาชิก

3.3. ข้อกำหนดเกี่ยวกับบทบาทและระดับสมาชิก แต่ละบทบาทและระดับสมาชิกจะมีข้อกำหนดเฉพาะซึ่งต้องปฏิบัติตามเพื่อให้มีสิทธิ์สำหรับบทบาทและระดับสมาชิกดังกล่าว Intel อาจแก้ไขข้อกำหนดสำหรับบทบาทและระดับสมาชิกของคุณ เป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของบริษัท โดยจะมีการแจ้งให้ทราบ โปรดเยี่ยมชม https://intelpartneralliance.intel.com/th-th-program สำหรับข้อกำหนดล่าสุดเกี่ยวกับบทบาทและระดับสมาชิก

3.4. ข้อมูลที่เกี่ยวกับยอดขาย และการปรับใช้งาน คุณจะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลเพื่อส่งมอบข้อมูลเกี่ยวกับยอดขาย และ/หรือการปรับใช้งานให้กับ Intel โดยตรง หรือผ่านซัพพลายเออร์ที่ได้รับอนุญาต ตามคำขอของ Intel การมีสิทธิ์สำหรับสิทธิประโยชน์และการบริการของระดับการเป็นสมาชิกโปรแกรมจะถูกกำหนดโดยที่ส่วนหนึ่งอิงกับข้อมูลยอดขาย หากคุณเลือกที่จะไม่มอบข้อมูลยอดขายหรือการปรับใช้งานตามคำขอของ Intel คุณเข้าใจว่าคุณอาจไม่มีสิทธิ์ในการรับระดับ และสิทธิประโยชน์ของโปรแกรมบางอย่าง Intel ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูลทางการขายใดๆ ที่เป็นรายงานที่จัดทำเองและตรวจสอบบันทึกข้อมูลของคุณ รวมไปถึงการไปตรวจเยี่ยมที่ไซต์หรือสถานที่จริงของคุณ (ไม่เกินหนึ่งครั้งต่อปี) ด้วยดุลพินิจของ Intel หรือคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรของคุณ การตรวจสอบดังกล่าวจะกระทำโดยหน่วยงานอิสระบุคคลที่สามโดยเป็นค่าใช้จ่ายของ Intel จะมีการแจ้งให้คุณทราบก่อนหน้าการตรวจสอบสิบวันทำการ ผลของการตรวจสอบดังกล่าวจะถูกเก็บเป็นความลับโดยผู้ตรวจสอบ และหากทำการตรวจสอบโดยบุคคลที่สาม จะมีการรายงานให้ Intel ทราบในกรณีที่คุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เท่านั้น

4. ข้อมูลอันเป็นความลับ

4.1. CNDA ในกรณีที่คุณทำข้อตกลงว่าด้วยการไม่เปิดเผยข้อมูลขององค์กร (“CNDA”) กับ Intel ข้อกำหนดของ CNDA ดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ต่อข้อมูลลับใดก็ตาม (ตามที่กำหนดใน CNDA) ที่แลกเปลี่ยนระหว่าง Intel กับคุณ

4.2. ไม่มี CNDA ในกรณีที่คุณไม่มี CNDA ร่วมกับ Intel ที่มีผลบังคับใช้อยู่ จะมีการบังคับใช้เงื่อนไขของหัวข้อ 4.2 นี้:

4.2.1. นิยาม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามหัวข้อ 4.2 นี้ให้ใช้คำจำกัดความดังต่อไปนี้:

4.2.1.1. "บริษัทในเครือ" หมายถึง นิติบุคคลใดๆ ที่ควบคุม ถูกควบคุม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมร่วมกับคู่สัญญาของข้อตกลงนี้ “การควบคุม” หมายถึง การเป็นเจ้าของโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านตัวกลางตั้งแต่หนึ่งแห่งขึ้นไป ที่เจ้าของมีสิทธิ์ออกเสียงตามทุนจดทะเบียนของกิจการหรือสิทธิออกเสียงอื่นๆ มากกว่า 50%

4.2.1.2. “ข้อมูลลับ” หมายถึง ข้อมูลที่เป็นความลับ เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ และเป็นความลับทางการค้าของฝ่ายที่ถูกเปิดเผยที่จะเปิดเผยภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และ/หรือเกี่ยวข้องกับโปรแกรมนี้ โดยมีองค์ประกอบดังนี้:

4.2.1.2.1. เป็นข้อมูลในรูปแบบที่จับต้องได้ซึ่ง (1) มีเครื่องหมายชั้นความลับ หรือ (2) ไม่มีเครื่องหมายชั้นความลับก็ตาม ถ้าหากฝ่ายผู้รับข้อมูลได้รับรู้หรือควรรับรู้อย่างสมเหตุสมผลภายใต้สถานการณ์เช่นนั้น เป็นข้อมูลที่เป็นความลับ และมีการสื่อสารอย่างมั่นใจ ตลอดจน

4.2.1.2.2. มีการพูดคุยเกี่ยวกับข้อมูลทั้งก่อน ในเวลาเดียวกัน หรือหลังการเปิดเผยข้อมูลนั้น

4.2.1.3. "เครื่องหมายชั้นความลับ" หมายถึง "ลับ (Confidential)", "กรรมสิทธิ์ (Proprietary)", "ลับมาก (Secret)" หรือเครื่องหมายที่คล้ายกัน

4.2.1.4. "บุคคลที่อยู่ในขอบข่าย" หมายถึง พนักงาน พนักงานชั่วคราว และที่ปรึกษามืออาชีพของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง รวมทั้งบริษัทในเครือของฝ่ายนั้น

4.2.2. เครื่องหมายชั้นความลับ ฝ่ายผู้ให้ข้อมูลจะใช้ความพยายามตามสมควรในการทำเครื่องหมายข้อมูลที่เป็นความลับในรูปแบบที่จับต้องได้ด้วยเครื่องหมายชั้นความลับก่อนการเปิดเผย ฝ่ายผู้ให้ข้อมูลจะยังคงยึดหน่วงสิทธิการเป็นเจ้าของในข้อมูลลับทั้งหมดที่เปิดเผยต่อฝ่ายผู้รับข้อมูล

4.2.3. ความรับผิดชอบของฝ่ายผู้รับข้อมูล ฝ่ายผู้รับข้อมูลจะต้อง:

4.2.3.1. ดูแลรักษาความลับของข้อมูลลับของฝ่ายผู้ให้ข้อมูล ซึ่งควรอยู่ในระดับเดียวกับที่ฝ่ายผู้รับข้อมูลใช้เพื่อปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับของตัวเองเป็นอย่างน้อย แต่ไม่น้อยกว่าระดับการดูแลที่เหมาะสมภายใต้สถานการณ์นั้นๆ

4.2.3.2. โดยฝ่ายผู้รับข้อมูลสามารถเปิดเผยข้อมูลลับของฝ่ายผู้ให้ข้อมูลต่อบริษัทในเครือและบุคคลที่อยู่ในขอบข่ายของตนเฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นต้องรู้ และผู้ที่ได้ตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรที่จะยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดการไม่เปิดเผยข้อมูล ซึ่งต้องครอบคลุมเหมือนกับในข้อตกลงนี้เป็นอย่างน้อย และจะไม่เปิดเผยข้อมูลลับของฝ่ายผู้ให้ข้อมูลต่อบุคคลที่สามอื่นๆ ฝ่ายผู้รับข้อมูลจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดข้อตกลงนี้ที่ละเมิดโดยบริษัทในเครือและบุคคลที่อยู่ในขอบข่ายของตน

4.2.3.3. โดยจะไม่ทำสำเนาข้อมูลลับของฝ่ายผู้ให้ข้อมูล ยกเว้นฉบับที่จำเป็นสำหรับการเปิดเผยข้อมูลของฝ่ายผู้รับข้อมูลตามหัวข้อ 4.2.3.2 ฝ่ายผู้รับข้อมูลจะต้องระบุไว้ในเอกสารทุกฉบับว่าเป็นต้นฉบับที่มาจากฝ่ายผู้ให้ข้อมูลและจะต้องรักษาเครื่องหมายชั้นความลับที่มีอยู่เอาไว้ในเอกสาร

ฝ่ายผู้ให้ข้อมูลอาจร้องขอให้ส่งคืนหรือทำลายข้อมูลลับที่เปิดเผยก่อนหน้านี้ทั้งหมดหรือบางส่วนและสำเนาทั้งหมดของข้อมูลลับนั้นได้ตลอดเวลา ฝ่ายผู้รับข้อมูลจะต้องปฏิบัติตามคำขอนี้โดยทันทีและรับรองการปฏิบัติตามคำขอนั้นเป็นลายลักษณ์อักษร

4.2.4. ข้อยกเว้นข้อผูกพันในการเก็บรักษาความลับ ฝ่ายผู้รับข้อมูลจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับใดๆ ที่เข้าเกณฑ์ดังต่อไปนี้:

4.2.4.1. เป็นข้อมูลที่โดยทั่วไปมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะหรือต่อบุคคลที่สามโดยฝ่ายผู้ให้ข้อมูลโดยไม่มีข้อจำกัดในการเปิดเผย

4.2.4.2. เป็นข้อมูลที่ได้รับมาโดยไม่มีข้อผูกพันในการรักษาความลับจากบุคคลที่สาม ซึ่งมีการครอบครองข้อมูลอย่างถูกต้อง

4.2.4.3. เป็นข้อมูลที่ฝ่ายผู้รับข้อมูลรับทราบโดยชอบธรรมอยู่แล้วว่าไม่มีข้อจำกัดในการเปิดเผยก่อนที่จะได้รับข้อมูลนั้นมาจากฝ่ายผู้ให้ข้อมูล

4.2.4.4. เป็นข้อมูลที่เหมือนกับข้อมูลที่ได้รับการพัฒนาอย่างอิสระโดยบุคคลที่อยู่ในขอบข่ายของฝ่ายผู้รับข้อมูล หรือ

4.2.4.5. เป็นข้อมูลที่จะต้องเปิดเผยภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งศาล หรือคำสั่งของหน่วยราชการที่บังคับใช้ ก่อนการเปิดเผยนี้ ฝ่ายผู้รับข้อมูลจะต้องมีการแจ้งฝ่ายผู้ให้ข้อมูลอย่างสมเหตุสมผลและขอให้มีคำสั่งคุ้มครอง การรักษาความลับ หรือการแก้ไขอื่นๆ (หากมี) เพื่อจำกัดขอบเขตของการเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็น

4.2.5. ระยะเวลา ความรับผิดชอบในการเก็บรักษาความลับในหัวข้อ 4.2 นี้จะผูกมัดฝ่ายผู้รับข้อมูลสำหรับการเปิดเผยข้อมูลแต่ละครั้งเป็นเวลา 5 ปีนับจากการได้รับข้อมูลลับจากฝ่ายผู้ให้ข้อมูล

4.2.6. ข้อสงวนสิทธิ์การรับประกัน ฝ่ายผู้ให้ข้อมูลข้อมูลจะไม่รับผิดชอบการรับประกันข้อมูลลับทั้งหมดที่เปิดเผยโดยตนเองภายใต้ข้อตกลงนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันทั้งหมดที่เกี่ยวกับความถูกต้องหรือประโยชน์ของข้อมูลลับ

4.3. ห้ามเผยแพร่ ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอื่นในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถใช้ชื่อของอีกฝ่าย หรือชื่อพนักงานของอีกฝ่ายในการโฆษณา หรือการเผยแพร่ในรูปแบบอื่นๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากอีกฝ่ายในแต่ละกรณี ข้อความใดๆ ที่ฝ่ายได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ต่อสาธารณะนั้นจะต้องมีความถูกต้อง ต้องมีขอบเขตตามข้อเท็จจริง และต้องไม่บอกเป็นนัยว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้รับรองผลิตภัณฑ์หรือบริการของอีกฝ่ายหนึ่ง แม้จะก่อนหน้านี้ Intel อาจโปรโมทการเป็นสมาชิกของคุณในโปรแกรมโดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากคุณก็ตาม

4.4. ผู้ให้บริการจากภายนอก Intel จะใช้ผู้ให้บริการจากภายนอกเพื่อช่วยเหลือ Intel ในการบริหารโปรแกรม ผู้ให้บริการจากภายนอกและพนักงานของตนจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูลกับ Intel และห้ามมิให้ใช้ข้อมูลลับของสมาชิกเพื่อจุดประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากการบริหารโปรแกรมตามที่ Intel กำหนด

5. ข้อกำหนด การปรับเปลี่ยน และการยกเลิก

5.1. ข้อกำหนด ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้นับจากวันที่มีผลและจะดำเนินต่อไป เว้นแต่จะยกเลิกตามที่กำหนดไว้ในที่นี้ เมื่อการเป็นสมาชิกของคุณเกิดขึ้น ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะต่ออายุและมีผลบังคับโดยอัตโนมัติในวันแรกของปีปฏิทินแต่ละปี ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ของคุณ

5.2. การปรับเปลี่ยน คุณไม่สามารถแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ ยกเว้นผ่านข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรที่ดำเนินการโดยตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของทั้งสองฝ่าย โดยไม่คำนึงถึงข้อความที่ได้กล่าวมาแล้วเมื่อก่อนหน้านี้ ภายใต้ดุลยพินิจของ Intel แต่เพียงผู้เดียว Intel สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโปรแกรมและ/หรือสิทธิประโยชน์ของโปรแกรม ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลา โดยจะแจ้งให้ทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบทราบ การปรับเปลี่ยนใดๆ ดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้หลังจากการแจ้งเตือน เว้นแต่จะมีการระบุเป็นเวลาอื่น การโพสต์ความเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์โปรแกรมและ/หรือการส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลนั้นถือว่าเป็นการแจ้งความเปลี่ยนแปลงให้คุณทราบที่เพียงพอแล้ว คุณมีหน้าที่พิจารณาทบทวนข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างน้อยปีละครั้งหรือเร็วกว่านี้หาก Intel แจ้งให้ทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดและเงื่อนไข คุณยอมรับว่าการมีส่วนร่วมของคุณอย่างต่อเนื่องในโปรแกรม หรือการเข้าถึงโปรแกรมหลังจากการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข หมายถึงคุณได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ได้แก้ไขนั้น

5.3. ผลที่คงอยู่ หัวข้อต่างๆ ต่อไปนี้ของข้อตกลงจะคงอยู่และดำเนินต่อไป หลังจากการยกเลิกหรือหมดอายุของข้อตกลงนี้: 1, 4, 5.3, 6.5, 6.6, 6.7, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16 และหัวข้ออื่นๆ ที่ระบุไว้ในภาคผนวก

5.4. สถานะการเป็นสมาชิก

5.4.1. การอัพเกรดและปรับลดสถานะ

5.4.1.1. Intel จะประเมินสิทธิ์ของคุณสำหรับการอัพเกรดสถานะสมาชิกของคุณเป็นครั้งคราว แต่มักจะเป็นการประเมินแบบรายปี การอัพเกรดทั้งหมดเป็นไปตามเกณฑ์การเป็นสมาชิกที่มีผลบังคับใช้สำหรับระดับสมาชิกขณะนั้น และต้องผ่านการยืนยันจาก Intel หมายเหตุ การอัพเกรดเป็นระดับ Titanium จำเป็นต้องผ่านการตรวจสอบด้วยคนและอาจใช้เวลาหลายเดือนอัพเกรด

5.4.1.2. ในทุกๆ ปี หากคุณไม่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดไว้สำหรับระดับสมาชิกปัจจุบันของคุณ คุณอาจถูกกำหนดสถานะใหม่หรือปรับลดสถานะระดับการเป็นสมาชิกตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบ ณ เวลานั้น คุณจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสำหรับระดับสมาชิกใหม่ของคุณ

5.4.2. ระยะเวลาทดลอง Intel อาจกำหนดให้คุณอยู่ในระยะเวลาทดลองหากคุณไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ “ระยะเวลาทดลอง” เป็นช่วงเวลาที่อาจนานถึง 90 วัน ซึ่งระหว่างนั้นคุณอาจไม่มีสิทธิ์ในการรับสิทธิประโยชน์ของโปรแกรม ในช่วงระยะเวลาทดลองนี้คุณต้องดำเนินการเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องที่ถูกนำเสนอต่อคุณ หากยังคงมีข้อบกพร่องเมื่อช่วงระยะเวลาทดลองสิ้นสุดลง คุณอาจถูกยกเลิกจากการเข้าร่วมโปรแกรม Intel จะไม่รับพิจารณาการขอสมัครเข้าร่วมโปรแกรมอีกครั้งเป็นเวลาอย่างน้อยหก (6) เดือนหลังจากวันที่ยกเลิก การพิจารณาให้เข้าร่วมโปรแกรมอีกครั้งอยู่ภายใต้ดุลพินิจของ Intel แต่เพียงผู้เดียว

5.4.3. สถานะแบบจำกัด Intel อาจกำหนดให้คุณอยู่ในสถานะแบบจำกัดหากคุณไม่ได้ตรวจสอบและอัปเดตข้อมูลโปรไฟล์บริษัทของคุณตามที่กำหนดในหัวข้อ 3 ข้างต้น หรือหากคุณไม่มีปฏิสัมพันธ์ใดๆ ภายในโปรแกรมติดต่อกันเป็นเวลานาน “สถานะแบบจำกัด” คือระยะเวลาที่อาจนานถึง 9 เดือนซึ่งคุณไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์ของโปรแกรมซึ่งรวมถึงคะแนน ในช่วงระยะเวลาสถานะแบบจำกัดนี้คุณต้องดำเนินการอัปเดตโปรไฟล์บริษัทของคุณ หากโปรไฟล์บริษัทของคุณยังไม่ได้รับการอัปเดตเมื่อถึงระยะเวลาสิ้นสุดของสถานะแบบจำกัด คุณอาจถูกยกเลิกจากการเข้าร่วมโปรแกรม Intel จะไม่รับพิจารณาการขอสมัครเข้าร่วมโปรแกรมอีกครั้งเป็นเวลาอย่างน้อยหก (6) เดือนหลังจากการยกเลิก การพิจารณาให้เข้าร่วมโปรแกรมอีกครั้งอยู่ภายใต้ดุลพินิจของ Intel แต่เพียงผู้เดียว

5.5. ยกเลิกการเป็นสมาชิก หรือเปลี่ยนระดับการเป็นสมาชิก – Intel Intel อาจยกเลิกการเป็นสมาชิกของคุณในโปรแกรมได้ทุกเมื่อ และไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยจะแจ้งให้คุณทราบถึงการยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย (30) วันก่อนที่จะถึงวันที่ยกเลิก Intel อาจยกเลิกการเป็นสมาชิกของคุณในโปรแกรม หรือเปลี่ยนระดับการเป็นสมาชิกของคุณได้ทันทีตามดุลยพินิจของบริษัท โดยจะมีการแจ้งให้คุณทราบถึงการละเมิดใดๆ ที่ไม่สามารถแก้ไขเยียวยาได้ หรือสำหรับการดำเนินการที่ระบุไว้ด้านล่าง การดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการยกเลิกในทันที รวมถึง:

5.5.1. การยื่นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือที่เป็นเท็จในใบสมัครสมาชิกของคุณ รวมถึงการตอบคำถามเกี่ยวกับโปรไฟล์ในโปรแกรม

5.5.2. การรับหรือพยายามรับสิทธิประโยชน์หรือบริการโดยใช้การตบตา หลอกลวง หรือวิธีอื่นๆ ที่ผิดกฎหมาย

5.5.3. การมีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ ขาย หรือเสนอขายผลิตภัณฑ์ Intel ที่ถูกดัดแปลง ปลอม เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือใส่บรรจุภัณฑ์ใหม่ หรือส่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาเปลี่ยนที่ Intel

5.5.4. การคงไว้หรือสมัครบัญชีสมาชิกหลายบัญชีหรือซ้ำกัน และ/หรือ

5.5.5. การส่งเอกสารการขายที่มีการปลอมแปลงหรือแก้ไขมาแสดงเป็นหลักฐานการซื้อเพื่อวัตถุประสงค์ให้ได้มา ซึ่งการอนุมัติให้ส่งคืนสินค้า (RMA) จาก Intel

5.6. ยกเลิกการเป็นสมาชิก – พาร์ทเนอร์ในโปรแกรม คุณสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกในโปรแกรมเมื่อใดก็ได้โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้ดูแลระบบของโปรแกรม

5.7. ผลจากการยกเลิก เมื่อมีการยกเลิกสมาชิก สิทธิและผลประโยชน์ต่างๆ ที่ได้มอบให้แก่คุณตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ตลอดจนสิทธิ์การใช้เครื่องหมายการค้าต่างๆ ที่บังคับใช้จะสิ้นสุดลงในทันที และคุณจะต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันทั้งหมดที่เกี่ยวกับการยกเลิกสมาชิกที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

6. ข้อกำหนด เงื่อนไขและประกาศแจ้งอื่น ๆ

6.1. ไม่มีสิทธิ์การใช้งาน ยกเว้นที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ จะไม่มีการมอบ หรือโอนสิทธิ์การใช้งาน หรือความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ในที่นี้ และแต่ละฝ่ายยังคงมีสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์อย่างครบถ้วนใน และต่อสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่ตนเป็นเจ้าของ หรือถือครองโดยพวกเขาตามลำดับ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และลิขสิทธิ์ใดๆ

6.2. ไม่มีการสนับสนุน คุณรับทราบว่า Intel จะไม่มีการอ้างแทนคุณเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณเสนอ คุณจะต้องไม่อ้างว่า Intel ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ

6.3. ความเป็นส่วนตัวและการใช้ข้อมูล

6.3.1. การลงทะเบียน Intel จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เก็บรวบรวมเมื่อตอนลงทะเบียนและที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

6.3.1.1. เพื่อจัดหาสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก เช่น สิ่งจูงใจด้านการเงินหรือโปรแกรมเพื่อส่งเสริมลูกค้า

6.3.1.2. เพื่อมอบบริการสำหรับสมาชิก เช่น จดหมายข่าว กิจกรรม หรือการฝึกอบรม และเนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมาชิก

6.3.1.3. เพื่อให้เป็นที่แน่ใจว่าเว็บไซต์โปรแกรมของเราจะสอดคล้องกับความจำเป็นของสมาชิก และ

6.3.1.4. เพื่อแจ้งการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ การยุติการผลิต ข้อเสนอพิเศษ ข้อมูลที่อัปเดต และสิทธิประโยชน์หรือบริการอื่นๆ ที่มีให้กับสมาชิก

6.3.2. ซัพพลายเออร์ที่ได้รับอนุญาต Intel เก็บรวบรวมยอดขายจากซัพพลายเออร์ที่ได้รับอนุญาต และใช้ข้อมูลนี้เพื่อประเมินสถานะของคุณในโปรแกรม รวมทั้งการกำหนดสิทธิประโยชน์ทางการเงินที่เหมาะสม โปรแกรมสนับสนุนลูกค้า หรือสิทธิประโยชน์หรือบริการของโปรแกรมซึ่งคุณอาจมีสิทธิได้รับ เราอาจมอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมให้กับซัพพลายเออร์ที่ได้รับอนุญาต (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อมูลโปรไฟล์ สิทธิการได้รับคะแนน ยอดคงเหลือ และวันหมดอายุ) เพื่อให้เราสามารถส่งมอบสิทธิประโยชน์หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกในโปรแกรมแก่คุณได้ ซัพพลายเออร์ที่ได้รับอนุญาตและพนักงานของตนไม่สามารถใช้ข้อมูลที่ Intel แจ้งเพื่อวัตถุประสงค์นอกเหนือจากที่ Intel ระบุ Intel จะดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าซัพพลายเออร์ที่ได้รับอนุญาตมีการปกป้องข้อมูลของคุณในนามของ Intel อย่างเหมาะสมเพียงพอ

6.3.3. ผู้ให้บริการรายอื่นๆ ในบางครั้ง Intel อาจทำงานร่วมกับผู้ให้บริการระบบนิเวศเทคโนโลยีรายอื่น เพื่อส่งมอบสิทธิประโยชน์ของโปรแกรม หรือบริการอื่นๆ ที่คุณอาจมีสิทธิ์ ตัวอย่างเช่น เราอาจรวบรวมข้อมูลยอดขายจากผู้ผลิตเพื่อมอบคะแนนสำหรับการซื้อของคุณให้กับคุณ คุณยอมรับว่า Intel อาจมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณและประเภทของผลิตภัณฑ์ที่เป็นของ Intel และผู้ผลิตรายอื่นที่เกี่ยวข้องที่คุณซื้อจากผู้ให้บริการที่เข้าร่วมในโปรแกรมนี้ และใช้หรือแบ่งปันข้อมูลโปรไฟล์ของคุณ รวมทั้งข้อมูลการจัดซื้อกับผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโปรแกรม เพื่อให้ผู้เกี่ยวของเหล่านี้สามารถให้ความร่วมมือในโปรแกรมนี้ได้ และมอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมให้แก่สมาชิกของโปรแกรม

6.3.4. เราสัญญาว่าจะปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของ Intel โปรดเยี่ยมชมประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวของ Intel ที่:

https://www.intel.com/content/www/th/th/privacy/intel-privacy-notice.html

คุณสามารถอัปเดตการตั้งค่าและการกำหนดลักษณะการสื่อสารของคุณบนเว็บไซต์ของโปรแกรมได้ตลอดเวลาโดยคลิกที่ลิงก์ ‘My Intel’

6.4. เว็บไซต์และรหัสผ่านของสมาชิก คุณต้องมีรหัสผ่านเพื่อเข้าถึงบางส่วนของเว็บไซต์โปรแกรม คุณจะต้องเก็บรักษารหัสผ่านไว้อย่างดีและเป็นความลับ และใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์โปรแกรมเท่านั้น คุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อการกระทำทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับรหัสผ่านของคุณและภายในบัญชีของคุณ คุณต้องแจ้งให้ Intel ทราบในทันทีเมื่อรหัสผ่านหรือบัญชีของคุณถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจริง หรือเป็นที่สงสัยก็ตาม Intel จะไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการนำรหัสผ่านของคุณไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต สอบถามข้อมูลหรือแจ้งปัญหาใดๆ เกี่ยวกับรหัสผ่านของคุณหรือเว็บไซต์ไปยังฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ Intel

6.5. ข้อมูลและซอฟต์แวร์ที่มีเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ Intel Intel จะเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ต่างๆ สำหรับโปรแกรมซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติที่อยู่ภายในลิงก์ “ข้อกำหนดการใช้งาน” บนเว็บไซต์ดังกล่าว ในการเข้าใช้เว็บไซต์โปรแกรม จะถือว่าคุณได้รับทราบและยอมรับข้อกำหนดการใช้งาน ซอฟต์แวร์ที่สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ Intel เป็นผลงานที่จดลิขสิทธิ์ของ Intel หรือซัพพลายเออร์ คุณยอมรับที่จะใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าวตามข้อกำหนดของข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ที่บังคับใช้ เว็บไซต์โปรแกรมอาจประกอบด้วยเนื้อหา และลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม คุณรับทราบและยอมรับว่า Intel จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใดๆ ในคำแถลง การโฆษณา หรือสื่อทางการตลาดที่จัดทำโดยบุคคลที่สามใดๆ

6.6. ข้อสงวนสิทธิ์ โปรแกรม สิทธิประโยชน์ของโปรแกรม เว็บไซต์โปรแกรม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สินทรัพย์หรือสื่อ ข้อมูล ข้อความ กราฟิก ลิงก์ หรือรายการใดๆ ที่ได้รับอนุญาตและมอบให้ผ่านเว็บไซต์นั้นได้มอบให้โดยไม่มีการรับประกันใดๆ จาก Intel และซัพพลายเออร์ Intel ขอสงวนสิทธิ์การรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยเกี่ยวกับโครงการ สิทธิประโยชน์ของโครงการ และเว็บไซต์โครงการ รวมถึงการรับประกันว่าขายได้ ความพึงพอใจในคุณภาพ หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือการรับประกันการไม่ละเมิดสิทธิ์ นอกจากนี้ Intel ไม่ขอรับประกันว่าการเข้าถึง การใช้งาน หรือความพร้อมใช้งานเว็บไซต์โปรแกรมจะสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องหรือปราศจากการรบกวน หรือเว็บไซต์โปรแกรมจะปราศจากไวรัส หรือข้อผิดพลาดในเว็บไซต์โปรแกรมจะได้รับการแก้ไข

6.7. การจำกัดความรับผิด ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสองฝ่ายจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายพิเศษ หรือความเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่องต่างๆ ต่ออีกฝ่าย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสูญเสียกำไร การสูญหายของข้อมูล การหยุดชะงักของธุรกิจ หรือค่าใช้จ่ายในการจัดหาสินค้าหรือบริการทดแทน ไม่ว่าจะใช้ทฤษฎีความรับผิดชอบตามสัญญา การละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) ที่เกิดขึ้นในลักษณะใดๆ เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของโปรแกรมและเว็บไซต์โปรแกรม หรือการใช้งานเว็บไซต์โปรแกรมในการซื้อส่วนประกอบ ซอฟต์แวร์ และ/หรือบริการจากผู้ขายที่เข้าร่วม หรือผ่านเว็บไซต์โปรแกรม แม้ว่าฝ่ายๆ จะได้รับการแจ้งให้ทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายนั้น นอกจากนี้ ความรับผิดสะสมของ Intel ที่มีต่อคุณ ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวกับโปรแกรมสิทธิประโยชน์ของโปรแกรม และเว็บไซต์โปรแกรม (ไม่ว่าการเรียกร้องจะเป็นไปตามสัญญา การละเมิด หรือทฤษฎีทางกฎหมายใด ๆ) จะต้องไม่เกินกว่ายอดรวมของสิทธิประโยชน์ที่ Intel จ่ายให้แก่คุณภายใต้โปรแกรมนี้ หากมี บางพื้นที่อาจไม่อนุญาตให้ตั้งข้อสงวนความรับผิดชอบสำหรับความเสียหายจากอุบัติการณ์หรือความเสียหายอันเป็นผลต่อเนื่อง ในกรณีนี้ข้อจำกัดข้างต้นบางส่วนอาจไม่มีผลกับคุณ ไม่มีข้อความในส่วนนี้ที่ปฏิเสธ หรือจะนำไปใช้กับความรับผิดชอบของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย: (A) ที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการรักษาความลับของข้อตกลงนี้ (B) สำหรับการฉ้อโกงหรือการกระทำผิดทางอาญาอื่นๆ (C) สำหรับการเรียกร้องต่อสิ่งที่เกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อ หรือความประพฤติที่ไม่ดีโดยเจตนา หรือ (D) ความรับผิดอื่นใดที่ไม่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมาย

7. เงื่อนไขทั่วไป

7.1. ข้อสงวนสิทธิ์สำหรับพาร์ทเนอร์และตัวแทน คุณยอมรับว่าคำว่า "พาร์ทเนอร์" เป็นคำที่ใช้กันทั่วไปในอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีเพื่อแสดงความสัมพันธ์ด้านการตลาดระหว่างบริษัทที่ไม่ขึ้นตรงต่อกัน และใช้ภายใต้หลักเกณฑ์การใช้งานเบื้องต้นที่ระบุไว้นี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และการใช้คำว่า “พาร์ทเนอร์” ในที่นี้ไม่ถือว่าหรือมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดเครือข่ายพาร์ทเนอร์ ตัวแทน การจัดจำหน่าย การร่วมทุนหรือการเตรียมการใดๆ ในลักษณะนี้ระหว่างทั้งสองฝ่าย รวมทั้งพนักงาน ผู้แทนและตัวแทนของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ถือเป็นพนักงานของอีกฝ่ายแต่อย่างใด แต่ละฝ่ายถือว่าเป็นคู่สัญญาซึ่งมีอิสระและไม่มีสิทธิ์ทำการผูกมัดใดๆ แทนอีกฝ่าย

7.2. รูปแบบทางภูมิศาสตร์ และข้อกำหนดการขาย การนำไปใช้และการดูแลของโปรแกรมอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ อย่างไรก็ตาม ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เป็นฉบับภาษาอังกฤษมีผลบังคับใช้เหนือฉบับแปลเป็นภาษาอื่นใด ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายมาตรฐานของ Intel (ที่มีการอัปเดตเป็นครั้งคราว) จะนำไปใช้กับการขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Intel และจะจัดเตรียมให้ในกรณีที่มีการร้องขอ

7.3. การมอบสิทธิ์ การเป็นสมาชิกของคุณในโปรแกรมและสิทธิ์หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ที่มีให้ภายใต้โปรแกรมนี้ไม่สามารถถ่ายโอนหรือมอบให้ผู้อื่นได้ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในความเป็นเจ้าของ การควบรวมกิจการ การได้มา การขายหรือโอนทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญหรือทั้งหมดของธุรกิจหรือทรัพย์สินของคุณหรืออื่น ๆ ไม่ว่าจะด้วยความสมัครใจ โดยการดำเนินการตามกฎหมาย หรืออื่นๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Intel ซึ่ง Intel อาจให้หรือระงับตามดุลยพินิจของตน การมอบหรือโอนใดๆ โดยเจตนาดังกล่าวจะถือว่าเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างร้ายแรงและจะถือเป็นโมฆะ Intel อาจมอบหมายหรือมอบสิทธิ์และ/หรือข้อผูกมัดบางส่วนหรือทั้งหมด ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ให้แก่บริษัทในเครือหรือผู้ให้บริการบุคคลที่สาม

7.4. การยกเว้น การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะไม่ถือว่าเป็นการยกเว้นข้อกำหนดดังกล่าว หรือมีผลต่อการบังคับใช้

7.5. การปฏิบัติตามกฎหมาย คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ กฎ เทศบัญญัติ และคำสั่งของหน่วยงานรัฐบาล กระทรวง หรือตัวแทนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อผูกมัดของคุณภายใต้โปรแกรมและข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ด้วยค่าใช้จ่ายของคุณเอง

7.6. ระเบียบข้อบังคับด้านการส่งออก คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายและและกฎระเบียบของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ ที่ควบคุมในด้านการส่งออก ส่งออกซ้ำ นำเข้า ถ่ายโอน เผยแพร่ ใช้ และให้บริการผลิตภัณฑ์ คุณต้องไม่ (a) ขายหรือโอนผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศที่ถูกดำเนินมาตรการกีดกัน หรือหน่วยงานที่ระบุในคำสั่งต้องห้ามที่รัฐบาลสหรัฐฯ หรือรัฐบาลที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ หรือ (b) ใช้ ขาย หรือโอนผลิตภัณฑ์เพื่อการพัฒนา ออกแบบ ผลิตหรือจัดทำอาวุธนิวเคลียร์ มิสไซล์ อาวุธเคมีและชีวภาพ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ต้องห้ามโดยรัฐบาลสหรัฐฯ หรือรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ขออนุญาตตามกระบวนการทางกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ดูรายละเอียดข้อบังคับด้านการส่งออกของคุณได้ที่

www.intel.com/content/www/th/th/legal/export-compliance.html?wapkw-export

7.7. ผู้ใช้ทางการทหาร คุณจะไม่ทำการส่งออก ส่งออกซ้ำ แจกจ่ายข้อมูล จัดจำหน่าย หรือขายต่อผลิตภัณฑ์ Intel หากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะมีไว้เพื่อหรือมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์การใช้งานทางการทหารในประเทศจีน รัสเซีย เวเนซุเอลา หรือประเทศใดๆ ที่มีรายชื่อประเทศปรากฏอยู่ในระเบียบข้อบังคับของฝ่ายบริหารการส่งออกสหรัฐอเมริกา (United States Export Administration Regulations หรือ “EAR”) ตาม D1 หรือ D5 (ดูข้อมูลได้ในภาคผนวก 1 ที่ส่วน EAR 740) นอกเหนือจากนั้น คุณยังแสดงและรับประกันว่าคุณจะไม่ใช้หรือรวมผลิตภัณฑ์ Intel เข้าไว้ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับ หรือในอุปกรณ์ทางทหาร หรืออุปกรณ์อื่นใดๆ ที่สนับสนุนหรือส่งเสริมต่อการดำเนินการ การติดตั้ง การบำรุงรักษา การซ่อม การยกเครื่องใหม่ การตกแต่งใหม่ การพัฒนา หรือ การผลิตอุปกรณ์ทางการทหารในประเทศจีน รัสเซีย เวเนซุเอลา หรือประเทศใดๆ ที่ปรากฏบนรายชื่อประเทศ EAR D1 หรือ D5

7.8. ผู้ใช้ทางการทหาร คุณรับรองและรับประกันว่าคุณไม่ได้เป็นเจ้าของ หรืออยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ใช้ทางการทหาร และคุณไม่ได้เป็นนิติบุคคลที่ทำงาน หรือมีการดำเนินงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน การติดตั้ง การซ่อมบำรุง การซ่อมแซม การปรับปรุง การปรับแต่ง การพัฒนา หรือการผลิตอุปกรณ์ทางการทหารในประเทศจีน รัสเซีย หรือเวเนซูเอล่า คุณรับรองและรับประกันว่าคุณจะไม่ส่งออก / ส่งกลับ / โอน / ขาย / ขายต่อผลิตภัณฑ์ Intel ให้กับ หรือเพื่อใช้งานโดยผู้ใช้ทางการทหาร (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงกองกำลังติดอาวุธแห่งชาติ กองกำลังรักษาดินแดน ตำรวจระดับชาติหรือระดับท้องถิ่น หน่วยข่าวกรองของรัฐ หน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติ หน่วยงานสอดแนม/เฝ้าระวังของรัฐ กระทรวงกลาโหม และกระทรวงพลังงาน) ในประเทศจีน รัสเซีย หรือ เวเนซูเอล่า หรือประเทศอื่นใดที่ได้รับการระบุไว้ในรายชื่อประเทศ D1 หรือ D5 ภายใต้กฎระเบียบการส่งออกของสหรัฐอเมริกา (Export Administration Regulation หรือ EAR)

7.9. การต่อต้านการทุจริต คุณรับรองและรับประกันว่าคุณได้ปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎหมายควบคุมการทุจริตในต่างประเทศของสหรัฐฯ (FCPA) กฎหมายควบคุมการจ่ายสินบนของสหราชอาณาจักร และกฎหมายต่อต้านการทุจริตในพื้นที่ของคุณ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น คุณแสดงตัวและให้ประกันว่าคุณ และพนักงาน ตัวแทนจำหน่าย และผู้แทนของคุณ มิได้กระทำและจะไม่กระทำสิ่งต่อไปนี้ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เสนอ จ่ายเงิน ให้สัญญา หรืออนุมัติการจ่ายเงิน ให้ของขวัญหรือสิ่งมีค่าต่างๆ ต่อ: (i) ข้าราชการ (หมายถึงเจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือผู้ใดก็ตามที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการสำหรับหน่วยราชการใดๆ ตัวแทน หรือหน่วยงานย่อย รวมถึงบริษัทที่เป็นของ หรืออยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐ และหน่วยงานระหว่างประเทศมหาชน รวมถึงพรรคการเมืองหรือหน่วยงานหรือพนักงานของสำนักงานด้านการเมือง) หรือ (ii) ผู้ใดก็ตามที่คุณทราบ หรือมีเหตุผลที่จะทราบ ว่าเงิน ของขวัญ หรือสิ่งมีค่าทั้งหมด หรือส่วนใดส่วนหนึ่งจะถูกนำเสนอ ชำระ หรือมอบให้โดยตรงหรือโดยอ้อมแก่เจ้าหน้าที่ข้าราชการโดยมีวัตถุประสงค์: (1) ส่งผลกระทบต่อการกระทำหรือการตัดสินใจของข้าราชการดังกล่าวตามอำนาจหน้าที่อย่างไม่เหมาะสม; (2) ทำให้ข้าราชการดังกล่าวมีการกระทำ หรือละเว้นการกระทำซึ่งเป็นการละเมิดหน้าที่ตามกฎหมาย; (3) ทำเพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบอย่างไม่เหมาะสม; หรือ (4) ทำให้ข้าราชการดังกล่าวใช้อำนาจหน้าที่ในการส่งผลกระทบ หรือส่งผลกระทบการกระทำหรือการตัดสินใจของรัฐบาลหรือหน่วยงานย่อย เพื่อเป็นการช่วยให้ Intel หรือบริษัทในเครือใดๆ ในการได้มา หรือการคงไว้ซึ่งธุรกิจ Intel จะยกเลิกข้อตกลงนี้ทันทีหากมีเหตุให้เชื่อว่าคุณละเมิด FPCA หรือกฎหมายและข้อบังคับที่ใกล้เคียงกันในพื้นที่ของคุณ

7.10. จริยธรรมทางธุรกิจอื่นๆ คุณยอมรับว่า: (i) จะดำเนินธุรกิจและให้บริการในลักษณะที่สะท้อนถึงความพึงพอใจตลอดเวลาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ ค่าความนิยม และชื่อเสียงของ Intel (ii) จะดำเนินธุรกิจและให้บริการโดยปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่บังคับใช้ทั้งหมด (iii) จะไม่มีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจที่หลอกลวง ทำให้เข้าใจผิด หรือผิดศีลธรรมจรรยา (iv) จะไม่ให้แถลงการณ์ ข้อคิดเห็น การรับรองหรือรับประกันใดๆ แก่ลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Intel ที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายที่ Intel กำหนด และ (v) จะไม่บิดเบือนสถานะของคุณในโปรแกรม นอกจากนี้ Intel ไม่สนับสนุนหรือไม่ยอมรับให้มีการใช้งานผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อละเมิดสิทธิมนุษยชน และคุณได้รับความคาดหวังให้ปฏิบัติตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนระดับโลกของ Intel ซึ่งสามารถดูได้ที่ https://www.intel.com/content/www/th/th/policy/policy-human-rights.html Intel ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนการเป็นสมาชิกและ/หรือการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ใดๆ ของคุณถ้าหาก Intel พิจารณาตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวแล้วพบว่า การเข้าร่วมหรือการใช้สิทธิประโยชน์ดังกล่าวของคุณอาจส่งผลเสียต่อ Intel

7.11. ไม่มีสิทธิพิเศษ สิทธิประโยชน์ หรือบริการที่นำเสนอภายในโปรแกรมนี้ไม่มีเงื่อนไขในแง่สิทธิพิเศษหรือส่วนแบ่งการตลาดใดๆ นอกจากนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ไม่ได้เป็นการตัดสิทธิ์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในการทำข้อตกลงที่คล้ายกันกับบุคคลที่สาม

7.12. ภาษี ความมุ่งมั่นและการชำระภาระภาษีใดๆ ที่เกิดขึ้นจากรางวัลจูงใจทางการเงินใดๆ ที่ Intel มอบให้กับคุณภายใต้โปรแกรมนี้ถือเป็นความรับผิดชอบของคุณ แต่เพียงผู้เดียว

7.13. การโมฆะแยกส่วน หากบทบัญญัติใดๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้รับการตัดสินโดยศาลที่มีอำนาจให้เป็นโมฆะ ผิดกฎหมาย หรือไม่มีผลบังคับ ทั้งสองฝ่ายจะยินยอมให้ศาลพิพากษาตัดและลบบทบัญญัติดังกล่าวออกจากข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ การเปลี่ยนหรือการลบบทบัญญัติใดๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะไม่มีผลกระทบต่อความสมบูรณ์หรือความสามารถในการบังคับของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ที่เหลือ ซึ่งจะมีผลบังคับได้อย่างสมบูรณ์ต่อไป

7.14. ไม่มีการพึ่งพา ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะไม่พึ่งพาข้อความหรือการรับรองใดๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ที่กระทำโดยอีกฝ่าย ซึ่งไม่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ คำใดที่ตรงข้ามหรือขัดแย้งกับข้อกำหนดนี้จะไม่ได้รับการยอมรับ

7.15. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล การเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ โปรแกรม สื่อหรือเว็บไซต์โปรแกรม ไม่รวมถึงการเรียกร้องที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับสิทธิ์การใช้งานเครื่องหมายการค้า Intel® Partner Alliance จะต้องได้รับการตัดสินในศาลเฉพาะและอยู่ภายใต้กฎหมายเฉพาะดังต่อไปนี้: (1) หากคุณอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา หรือลาตินอเมริกา รวมถึงเม็กซิโก ศาลที่ตัดสินจะเป็นศาลของรัฐเดลาแวร์ และกฎหมายที่บังคับใช้จะเป็นของสหรัฐอเมริกาและรัฐเดลาแวร์ โดยไม่มีการอ้างถึงความขัดแย้งของหลักการทางกฎหมาย (2) หากคุณอาศัยอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ไม่รวมญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และแคนาดา) ศาลที่ตัดสินจะเป็นศาลของประเทศสิงคโปร์ และกฎหมายที่บังคับใช้จะเป็นของประเทศสิงคโปร์ (3) หากคุณอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ศาลที่ตัดสินจะเป็นศาลเมืองโตเกียว และกฎหมายที่บังคับใช้จะเป็นของประเทศญี่ปุ่น (4) หากคุณอาศัยอยู่ในยุโรปหรือในภูมิภาคอื่นที่ไม่ได้อ้างถึงในหัวข้อนี้ ศาลที่ตัดสินจะเป็นศาลของประเทศอังกฤษ และกฎหมายที่บังคับใช้จะเป็นของอังกฤษและเวลส์

7.16. ข้อตกลงทั้งหมด ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และข้อกำหนดอื่นใด ที่ระบุถึงอย่างชัดเจนในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะประกอบขึ้นเป็นความเข้าใจทั้งหมดระหว่างคุณกับ Intel ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม และจะผสานรวมและแทนที่ข้อเสนอ ข้อตกลง ความเข้าใจ การต่อรอง การรับรอง การรับประกัน เงื่อนไข และการสื่อสาร ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเดียวกันทั้งที่เป็นวาจาและลายลักษณ์อักษร ซึ่งมีขึ้นก่อนหน้านี้หรือซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมดระหว่างทั้งสองฝ่าย

ภาคผนวก

ภาคผนวก A: ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Intel® Solutions Marketplace

การใช้ Intel® Solutions Marketplace ของคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไข Marketplace”) ซึ่งเป็นส่วนเพิ่มเติมของข้อกำหนดและเงื่อนไข Intel® Partner Alliance และข้อกำหนดอื่นๆ ทั้งหมดที่อ้างถึงในข้อกำหนดและเงื่อนไข Marketplace เหล่านี้ (รวมเรียกว่า "ข้อตกลง") คำนิยามใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในภาคผนวกนี้จะมีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไข Intel® Partner Alliance ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งกันระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไข Intel Partner Alliance กับข้อกำหนดและเงื่อนไข Marketplace ในส่วนที่เกี่ยวกับสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไข Marketplace นี้ ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไข Marketplace นี้มีผลเหนือและควบคุมในขอบเขตของความขัดแย้งดังกล่าว

คุณไม่สามารถใช้ Intel® Solutions Marketplace เว้นแต่และจนกว่าคุณจะรับทราบและยอมรับข้อกำหนดด้านล่าง

1. นิยาม

1.1. “เนื้อหา” หมายถึงข้อมูลหรือสื่อที่เผยแพร่ หรือที่พบได้ในตลาด (Marketplace) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลสิ่งที่นำเสนอ

1.2. “การมีส่วนร่วม” จะมีคำนิยามอยู่ในหัวข้อ 2

1.3. “Marketplace” หมายถึง Intel® Solutions Marketplace ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่พาร์ทเนอร์ที่มีสิทธิ์สามารถโปรโมทธุรกิจของตน และโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วย Intel โดยการโพสต์เนื้อหา หรือมีส่วนร่วมกับพาร์ทเนอร์อื่นๆ

1.4. “คู่มือการเผยแพร่ของ Marketplace” หมายถึง เอกสารที่เราให้คำแนะนำทางเทคนิคและข้อกำหนดพื้นฐานแก่คุณ เพื่อช่วยคุณสร้าง ทดสอบและเผยแพร่เนื้อหาภายใน Marketplace ตามที่กำหนดไว้ที่ https://www.intel.com/content/www/th/th/partner/alliance/legal/marketplace-publication-guide.html หรือเว็บไซต์อื่นที่ Intel ระบุไว้

1.5. “สิ่งที่นำเสนอ” หมายถึงฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือบริการที่คุณมีให้ลูกค้าเลือก

1.6. “ข้อมูลสิ่งที่นำเสนอ” หมายถึงข้อมูลและรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่นำเสนอ ซึ่งจะแสดงให้เห็นธรรมชาติและคุณสมบัติของสิ่งที่นำเสนอตามที่คุณเป็นผู้ระบุซึ่งเกี่ยวพันกับคำขอในการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวจากคุณ

1.7. “ข้อมูลส่วนบุคคล” ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงข้อมูลที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการใช้เฉพาะข้อมูลนั้น หรือการใช้ร่วมกับข้อมูลอื่นๆ บุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ หรือ “เจ้าของข้อมูล" คือบุคคลที่ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถถูกระบุตัวตนได้ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยการอ้างอิงกับตัวระบุ เช่น ชื่อ หมายเลขประจำตัว ข้อมูลตำแหน่ง ตัวระบุออนไลน์ หรือกับอย่างน้อยหนึ่งในตัวแปรเฉพาะเกี่ยวกับตัวตนด้านร่างกาย สรีระ พันธุกรรม สภาพจิตใจ เศรษฐกิจ หรือสังคมของบุคคลนั้น หมายเหตุ: ต้องปฏิบัติต่อข้อมูลที่รวมอยู่กับหรือสัมพันธ์กับข้อมูลส่วนบุคคลเหมือนเป็นข้อมูลส่วนบุคคลด้วย

1.8. “กฎหมายความเป็นส่วนตัว” จะมีคำนิยามอยู่ในหัวข้อ 7

1.9. “ผู้ใช้” หมายถึงลูกค้า พาร์ทเนอร์ หรือผู้ใช้ปลายทางที่เข้าเยี่ยม หรือใช้ประโยชน์จาก Marketplace หรือดู หรือเข้าถึงเนื้อหา

1.10. “เนื้อหาผู้ใช้” จะมีคำนิยามอยู่ในหัวข้อ 7

2. วัตถุประสงค์ ในการเป็นสมาชิกของคุณในโปรแกรม Intel สามารถให้คุณใช้ Marketplace เพื่อโปรโมทธุรกิจและโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วย Intel ของคุณกับผู้ใช้ และสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ใช้ (“การมีส่วนร่วม”) บทบาทของ Intel คือการมอบเทคโนโลยีและบริการเพื่อให้ใช้งาน Marketplace ได้ คุณรับทราบว่าคุณเป็นผู้รับผิดชอบเนื้อหาและการมีส่วนร่วมของคุณแต่เพียงผู้เดียว ไม่ใช่ Intel คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้ Marketplace ตามที่ Intel แจ้ง

3. ไม่มีธุรกรรมทางการเงิน Marketplace ไม่ได้สร้างมาเพื่อจุดประสงค์ในการเอื้อให้เกิดธุรกรรมทางการเงินภายในแพลตฟอร์ม Marketplace ห้ามคุณใช้หรือพยายามใช้ Marketplace เพื่อเอื้อให้เกิดธุรกรรมทางการเงินบนแพลตฟอร์ม Marketplace ไม่ว่าในกรณีใด การกระทำดังกล่าวถือเป็นข้อห้ามเข้มงวดและเป็นการละเมิดข้อตกลงนี้

4. การเข้าถึง Marketplace และสิทธิ์ในการเผยแพร่ หากต้องการรับสิทธิ์ในการเข้าถึง Marketplace คุณต้องมีบัญชีโปรแกรม และต้องทำถูกต้องตามข้อกำหนดและความต้องการของโปรแกรม สิทธิ์ในการเผยแพร่จะมีให้เฉพาะสมาชิกในบางระดับของโปรแกรมตามสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องสำหรับระดับสมาชิก บัญชีของคุณมีไว้สำหรับให้คุณใช้เองเท่านั้น และคุณเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในบัญชีของคุณ หากคุณไม่สามารถรักษาบัญชีให้อยู่ในมาตรฐานที่ดี (เช่น โดยการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือล้าสมัย การมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ไม่ซื่อสัตย์หรือมีการฉ้อโกง หรือการส่งเนื้อหาที่ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไข Marketplace ซ้ำแล้วซ้ำอีก ทุจริตเกี่ยวกับบริการ Marketplace หรือรบกวนการใช้ Marketplace ของพาร์ทเนอร์อื่น) Intel อาจยกเลิกบัญชีของคุณ ลบเนื้อหาของคุณออกจาก Marketplace และใช้มาตรการอื่นๆ ที่ Intel สามารถใช้ได้

5. การส่งและการอนุมัติสิ่งที่นำเสนอสำหรับพาร์ทเนอร์ที่มีสิทธิ์ หากคุณมีสิทธิ์สำหรับการเผยแพร่ตามสิทธิประโยชน์ของระดับการเป็นสมาชิก คุณจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของหัวข้อ 5 นี้:

5.1. กระบวนการการส่ง คุณต้องส่งคำขอสำหรับเนื้อหาทั้งหมดที่คุณต้องการเผยแพร่ใน Marketplace ให้แก่ Intel เนื้อหาทั้งหมดต้องเผยแพร่ภายใต้คู่มือการเผยแพร่ Marketplace Intel อาจอนุมัติหรือปฏิเสธเนื้อหาที่เสนอภายใต้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียว และอาจตั้งเงื่อนไขในการอนุมัติให้ขึ้นอยู่กับการแก้ไขเนื้อหาของคุณ คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการรับรองว่าเนื้อหาของคุณมีความแม่นยำ และไม่ละเมิดสิทธิ์ของ Intel หรือบุคคลที่สาม รวมทั้งสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามด้วย ห้ามคุณเผยแพร่เนื้อหาใน Marketplace เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติล่วงหน้าโดย Intel ภายใต้ หัวข้อ 5.1 นี้

5.2. การแสดงสิ่งที่นำเสนอ Intel ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารูปแบบในการแสดงและโปรโมทเนื้อหาทั้งหมดใน Marketplace ไม่ว่าคุณหรือบุคคลอื่นจะเป็นผู้นำเสนอ Intel อาจแสดงข้อมูลสิ่งที่นำเสนอของคุณ รวมทั้งข้อมูลอื่นที่มีไว้เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าสิ่งที่นำเสนอนั้นมาจากคุณ

5.3. การคงสภาพการเผยแพร่ คุณต้องรักษาสภาพข้อมูลสิ่งที่นำเสนอให้ทันสมัยและสอดคล้องกับข้อมูลล่าสุดที่แสดงต่อสาธารณชน Intel จะดำเนินการรีเฟรชวงจรอย่างสม่ำเสมอเพื่อโปรโมทผลิตภัณฑ์ Intel รุ่นใหม่และระบบที่ขับเคลื่อนด้วย Intel และลบผลิตภัณฑ์ที่ยุติการผลิต คุณยอมรับจะให้ความร่วมมืออย่างมีเหตุผลเพื่อทำงานร่วมกับ Intel ให้สอดคล้องกับรีเฟรชวงจรดังกล่าว

6. ธุรกรรมของบุคคลที่สาม คุณรับทราบและยอมรับว่า:

6.1. ในการให้บริการ Marketplace นั้น Intel ไม่ได้เป็นผู้แทน ตัวแทน พาร์ทเนอร์ ผู้ร่วมทุน ลูกจ้าง นายจ้าง บริษัทในเครือหรือเกี่ยวข้องกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในการมีส่วนร่วมหรือธุรกรรมอื่นๆ ระหว่างคุณและผู้ใช้

6.2. เนื้อหาทั้งหมดที่คุณเผยแพร่หรือสื่อสารผ่าน Marketplace เป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียว และ Intel ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อเนื้อหาดังกล่าวหรือเนื้อหาของผู้มีส่วนร่วมรายอื่นๆ ใน Marketplace

6.3. การมีส่วนร่วมหรือธุรกรรมอื่นเกิดขึ้นระหว่างคุณและบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เว้นแต่จะมีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรแยกต่างหากระหว่าง Intel คุณและบุคคลที่สาม ยกเว้นจะมีการระบุอย่างชัดเจนภายใต้ข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรแยกต่างหาก Intel ไม่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม และการบังคับใช้ข้อผูกมัดที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมเป็นความรับผิดชอบของคุณ และ/หรืออีกบุคคลหนึ่ง

6.4. แม้ Intel จะเป็นผู้เผยแพร่คู่มือสำหรับสิ่งที่นำเสนอบางอย่างแต่ก็เป็นไปเพื่อจุดประสงค์ด้านการให้ข้อมูลเท่านั้นและอยู่ภายใต้คำแนะนำจากคุณ รวมทั้งอิงจากข้อมูลที่คุณมอบให้ Intel โดยไม่มีข้อผูกมัดกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งของการมีส่วนร่วม และ

6.5 เว้นแต่จะระบุอยู่ภายใต้ข้อตกลง คุณเป็นผู้รับผิดชอบในการจ่ายภาษีและค่าธรรมเนียมทั้งหมด (เช่น ภาษีศุลกากรหรือการนำเข้า) ที่เกิดขึ้นจากการที่คุณใช้ Marketplace และ/หรือที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมใดๆ

7. ข้อผูกมัดของคุณ

7.1. การสนับสนุน คุณต้องดำเนินการอย่างมีเหตุผลเพื่อตอบสนองต่อคำถามของผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่นำเสนอ หรือเนื้อหาอื่นในช่วงเวลาที่เหมาะสม คุณจะตรวจสอบว่าข้อมูลติดต่อที่คุณระบุไว้ใน Marketplace และข้อมูลสิ่งที่นำเสนอที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่นำเสนอแต่ละรายการยังคงถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

7.2. เนื้อหาผู้ใช้ เกี่ยวกับผู้ใช้ที่คุณโต้ตอบด้วยผ่าน Marketplace และข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณรวบรวมจากผู้ใช้หรือได้รับจาก Intel คุณจะ:

7.2.1. ให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดเพื่อจุดประสงค์ในการดำเนินการมีส่วนร่วมที่เกี่ยวข้องให้เสร็จสมบูรณ์เท่านั้น หรือติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้ตามที่ผู้ใช้ขอเท่านั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและ/หรือความยินยอมจาก Intel และผู้ใช้ หากข้อมูลส่วนบุคคลนี้มาจาก Intel ต้องใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในรูปแบบที่ Intel กำหนดเท่านั้น

7.2.2. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของการปกป้องความเป็นส่วนตัวและข้อมูลที่มีผลบังคับใช้ทั้งหมด ซึ่งได้รับการแก้ไขเป็นครั้งคราว รวมถึงกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล (รวมเรียกว่า “กฎหมายความเป็นส่วนตัว”) และทำให้ Intel เข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดได้ เพื่อแสดงให้เห็นการปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่มีผลบังคับใช้ดังกล่าวและข้อกำหนดของหัวข้อนี้ รวมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบและการปฏิบัติตามกฎหมายของคุณด้วย

7.2.3. สร้าง รักษาและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เป็นลายลักษณ์อักษรและเผยแพร่ต่อสาธารณะ ซึ่งอธิบายกับผู้ใช้อย่างชัดเจนและถูกต้องว่า คุณรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง รวมถึงวิธีที่คุณใช้และแชร์ข้อมูลดังกล่าว (รวมทั้งเพื่อการโฆษณา) กับ Intel และบุคคลที่สามอื่นๆ นโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวต้องเป็นไปตามและในแนวทางเดียวกับข้อกำหนดและความต้องการที่อยู่ในข้อตกลงนี้และประกาศความเป็นส่วนตัวของ Intel เป็นอย่างน้อย

7.2.4. ใช้มาตรการความปลอดภัยทางเทคนิคและองค์กรที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่อยู่ในความดูแลของคุณ และควบคุมไม่ให้มีการเข้าถึงหรือใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต และทดสอบประสิทธิภาพของมาตรการความปลอดภัยดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

7.2.5. รับรองว่าการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกจำกัดอย่างเหมาะสมให้กับบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรม เพื่อปกป้องข้อมูลและมีเหตุผลทางธุรกิจให้เข้าถึง ซึ่งสอดคล้องกับข้อตกลงนี้ โดยบุคลากรทั้งหมดที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลควรอยู่ภายใต้ข้อผูกมัดเกี่ยวกับการรักษาความลับ

7.2.6. รายงานให้ Intel ผู้ใช้และผู้มีอำนาจปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (หากมี) ทราบทันที ในกรณีที่เกิดการสูญเสียการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล การทำลายโดยไม่ตั้งใจ การเข้าถึงหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตทันที่ที่ระบุได้อย่างสมเหตุสมผลว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น

7.2.7. ให้ช่วยเหลือ Intel ในการตอบสนองกับคำขอจากผู้ใช้เพื่อรักษาสิทธิ์ภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัวที่มีผลบังคับใช้ ตราบเท่าที่เป็นไปได้

7.2.8. ไม่ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่ Intel มอบให้คุณต่อให้กับบุคคล หรือหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งผู้ประมวลผลย่อย โดยไม่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Intel และ

7.2.9. เมื่อ Intel ร้องขอ คุณต้อง (i) ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ร้องขอให้อยู่ในรูปแบบนิรนามจนไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือ (ii) ลบถาวรหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ร้องขอนั้นอยู่ในสภาพที่อ่านไม่ได้ เมื่อ Intel ร้องขอ เมื่อ Intel ร้องขอ คุณต้องยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ Intel ว่าได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ร้องขอนั้นอยู่ในรูปแบบนิรนามหรือถูกลบแล้ว ตามที่ระบุในหัวข้อนี้

หากมีผู้ใช้ส่งเนื้อหาหรือสื่อให้กับคุณ (“เนื้อหาผู้ใช้”) คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือข้อจำกัดที่กำกับการใช้เนื้อหาผู้ใช้ดังกล่าว คุณยังต้องลบเนื้อหาผู้ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ใช้ขอให้คุณลบออก ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้

8. ไม่มีสิทธิ์ในการเผยแพร่ คุณจะไม่ออกคำแถลงใดๆเกี่ยวกับการใช้ Marketplace ซึ่งสื่อให้เห็นว่าคุณเป็นพาร์ทเนอร์ หรือได้รับการสนับสนุนจาก Intel โดยไม่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Intel

9. สิทธิ์ในการโปรโมทและโฆษณาของ Intel

9.1. คุณจะเป็นเจ้าของ และรักษาสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดในเนื้อหาของคุณระหว่างคู่สัญญา คุณให้สิทธิ์แก่ Intel แบบไม่ผูกขาด และไม่มีค่าลิขสิทธิ์ในการทำซ้ำ แสดงต่อสาธารณะ เผยแพร่ และใช้เนื้อหาของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริม และทำการตลาดเนื้อหาของคุณ และ Marketplace หากคุณเชื่อว่า Intel กำลังใช้เนื้อหาของคุณในทางที่ผิด คุณสามารถติดต่อไปที่ Intel ได้ทุกเมื่อ และ Intel จะดำเนินการแก้ไขการใช้งานดังกล่าวภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

9.2. คุณยินยอมมอบสิทธิ์ใช้งานแบบไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียวและไม่ผูกขาดให้กับ Intel เพื่อแสดงเครื่องหมายการค้าและโลโก้ (“เครื่องหมายผู้เผยแพร่”) ของคุณ ตามที่คุณได้ให้ไว้กับ Intel ผ่านทางพอร์ทัลการเผยแพร่ของ Marketplace ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตลาด และโปรโมชั่นของเนื้อหาของคุณ และ Marketplace คุณจะยังคงเป็นเจ้าของ และ/หรือผู้ถือสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตของเครื่องหมายผู้เผยแพร่นั้น โดยระหว่างแต่ละฝ่าย ค่าความนิยมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายผู้เผยแพร่นั้นจะตกเป็นผลประโยชน์ของคุณ Intel อาจเปลี่ยนรูปแบบหรือปรับขนาดเครื่องหมายผู้เผยแพร่ตามที่จำเป็น โดยไม่ปรับแก้รูปลักษณ์โดยรวมของเครื่องหมายผู้เผยแพร่นั้น คุณสามารถแจ้ง Intel ได้ตลอดเวลา หากคุณเชื่อว่า Intel ใช้เครื่องหมายผู้เผยแพร่ของคุณอย่างไม่ถูกต้อง และ Intel จะแก้ไขให้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

9.3. คุณยอมรับว่า Intel อาจผสานและแสดงโฆษณาหรือเนื้อหาเกี่ยวกับการค้าที่มีการชำระเงินบน Marketplace (รวมเรียกว่า “โฆษณา”) ในทุกรูปแบบ โดยอาจมีหรือไม่มีการชำระเงินให้แก่คุณหรือบุคคลที่สาม

9.4. Intel ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติ ลบ หรือปฏิเสธโฆษณาใดๆ (รวมทั้งโฆษณาจากคุณ) ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีเหตุผลก็ตาม รวมไปถึงโฆษณาที่: (1) ส่งผลเชิงลบต่อตำแหน่งธุรกิจของ Intel หรือความสัมพันธ์กับผู้ใช้ หรือ (2) ละเมิดข้อกำหนดของข้อตกลง

9.5. นอกจากนี้ Intel อาจนำเสนอเนื้อหาบางอย่างให้แก่คุณและผู้ใช้ผ่าน Marketplace เนื้อหาดังกล่าวอาจประกอบไปด้วยโฆษณาหรือข้อความอื่นๆ คุณไม่สามารถแก้ไขโฆษณาหรือเนื้อหาอื่นๆ ดังกล่าว และคุณต้องแสดงโฆษณาและเนื้อหาเหล่านั้นบนหน้าบัญชีของคุณภายใต้ข้อกำหนดสำหรับ Marketplace ของ Intel เนื้อหาดังกล่าวไม่สามารถใช้นอก Marketplace โดยไม่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Intel

10. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของ Intel เนื้อหาที่คุณส่งหรือประมวลผลผ่าน Marketplace จะถูกรวบรวม จัดเก็บ และใช้โดย Intel และจะได้รับอนุญาตจากคุณให้กับ Intel โดยเป็นไปตาม:

10.1. หัวข้อ “การส่งเนื้อหาผู้ใช้” ของข้อกำหนดการใช้งานใน Intel.com และ

10.2. สำหรับเนื้อหาที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของประกาศความเป็นส่วนตัวของ Intel

10.3. การใช้ Marketplace จะอยู่ภายใต้การตรวจสอบความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งาน

11.สิทธิ์ในการลบเนื้อหา Intel ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติ ลบ หรือปฏิเสธเนื้อหาที่คุณเป็นผู้สร้างหรือ Intel เป็นผู้เผยแพร่ ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีเหตุผลก็ตาม รวมไปถึงเนื้อหาที่: (1) ส่งผลเชิงลบต่อตำแหน่งธุรกิจของ Intel หรือความสัมพันธ์กับผู้ใช้ หรือ (2) ละเมิดข้อกำหนดของข้อตกลง

12.การยกเลิก Intel อาจระงับหรือยุติการใช้งาน Marketplace ของคุณ ได้ทุกเมื่อในทันทีที่แจ้งและด้วยเหตุผลใดๆ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง:

12.1. เพื่อวัตถุประสงค์ทางเทคนิคหรือธุรกิจ รวมถึงงานบำรุงรักษา

12.2. หาก Intel พิจารณาตามเหตุผลแล้วว่าคุณได้ละเมิดข้อตกลงนี้ หรือ

12.3. หากการใช้ Marketplace ของคุณสร้างความเสี่ยงต่อ Intel ที่อาจทำให้เกิดการเรียกร้องจากบุคคลที่สามต่อ Intel หรืออาจสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของ Intel

หากเป็นไปได้ Intel จะทำการแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการระงับหรือการยกเลิกดังกล่าว

13.การชดเชย คุณจะชดเชยให้กับ Intel พาร์ทเนอร์ และบริษัทในเครือจากการเรียกร้อง ฟ้องร้อง ดำเนินการ ความต้องการ ความเสียหาย หนี้สิน การสูญเสีย ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย (รวมทั้งค่าการดำเนินคดีและค่าใช้จ่ายของทนาย) และหนี้สินที่เกิดจากการเรียกร้องของบุคคลที่สามทั้งหมด:

13.1. การกล่าวอ้างว่าสิ่งที่คุณนำเสนอหรือเนื้อหาอื่นใดของคุณใน Marketplace ละเมิดกรรมสิทธิ์หรือสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม

13.2. เกิดจากความขัดแย้งระหว่างคุณกับผู้ใช้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณนำเสนอหรือเนื้อหาอื่นใดของคุณใน Marketplace

13.3. อันเป็นผลมาจาก หรือเกี่ยวข้องกับการใช้ชื่อ เครื่องหมายการค้า และโลโก้ของคุณของ Intel ตามที่ได้รับอนุญาตภายใต้ข้อตกลงนี้ หรือ

13.4. เกิดจากการที่คุณไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้

Intel (a) จะแจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการเรียกร้อง ในกรณีที่ Intel ไม่สามารถแจ้งให้คุณทราบ คุณจะยังคงมีภาระผูกพันกับหนี้สิน ยกเว้นในกรณีที่การไม่แจ้งนั้นส่งผลเสียต่อสิทธิ์ตามกฎหมายของคุณอย่างร้ายแรง และ (b) จะมอบความช่วยเหลือแก่คุณอย่างเหมาะสมในการแก้ต่างข้อเรียกร้องนั้น ตามคำขออย่างมีเหตุผลของคุณ คุณยอมรับที่จะชดใช้ให้กับ Intel หรือบริษัทในเครือ หากมีค่าใช้จ่ายที่ต้องสำรองจ่ายเกิดขึ้นจากการมอบความช่วยเหลือดังกล่าว คุณอาจไม่สามารถยอมความหรือประนีประนอมข้อเรียกร้อง หรือยอมรับหรือกำหนดเงื่อนไขข้อผิดพลาดหรือภาระที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Intel หรือบริษัทในเครือ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเรียกร้องที่รวมอยู่ในหัวข้อนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจาก Intel ก่อน

14. ข้อความ Intel จะตรวจสอบ Marketplace ว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและ/หรือผิดกฎหมายหรือไม่ คุณไม่ควรถือว่าการสื่อสารใดๆ เช่น ข้อความโต้ตอบแบบทันทีหรือข้อความโดยตรงที่ทำบน Marketplace จะเป็นส่วนตัว เป็นความลับหรือมีการรักษาความปลอดภัย

15.การแปล Intel อาจแปลเนื้อหาที่คุณเผยแพร่ใน Marketplace เป็นภาษาท้องถิ่นเพื่อความสะดวกของคุณ Intel ไม่รับประกันหรือให้สัญญา รับรอง หรือรับประกันความแม่นยำของการแปล Intel จะไม่รับผิดชอบต่อความไม่แม่นยำหรือความผิดพลาดในการแปล หรือการสูญเสียหรือเสียหายใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสูญเสียหรือเสียหายทางอ้อมหรือที่เป็นผลจาก หรือเกี่ยวข้องกับการแปลที่มอบให้ในหรือผ่าน Marketplace

ภาคผนวก B: ข้อกำหนดและเงื่อนไขคะแนนของ Intel® (หากมีสิทธิ์ได้รับคะแนน)

การเข้าร่วมในคะแนนอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไขคะแนน”) ซึ่งเป็นส่วนเพิ่มเติมของข้อกำหนดและเงื่อนไข Intel® Partner Alliance และข้อกำหนดอื่นๆ ทั้งหมดที่อ้างถึงในข้อกำหนดและเงื่อนไขคะแนนเหล่านี้ (รวมเรียกว่า “ข้อตกลง”) คำนิยามใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขคะแนนเหล่านี้จะมีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไข Intel® Partner Alliance ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งกันระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไข Intel Partner Alliance กับข้อกำหนดและเงื่อนไขคะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขคะแนนนี้ ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขคะแนนนี้มีผลเหนือและควบคุมในขอบเขตของความขัดแย้งดังกล่าว

1. การเข้าร่วม

1.1 คุณจะต้องเป็นสมาชิกปัจจุบันของโปรแกรมนี้เพื่อให้มีสิทธิ์เข้าร่วมในคะแนน สิทธิ์การเข้าร่วมจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับบทบาทและระดับสมาชิกของคุณภายในโปรแกรม สามารถดูกฎปัจจุบันได้ที่หน้าคะแนนของเว็บไซต์โปรแกรม (“หน้าคะแนน”) คุณไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมในคะแนน หรือซื้อผลิตภัณฑ์ Intel® เพื่อยังคงไว้ซึ่งการเป็นสมาชิกของโปรแกรมนี้ ซัพพลายเออร์ที่ได้รับอนุญาตไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมในการสะสมคะแนน

1.2 Intel จะใช้ช่องทางติดต่อหลักในศูนย์โปรไฟล์ของ Intel ตามระดับสิทธิ์ที่ได้รับ หากคุณเข้าร่วมในคะแนน คุณจะต้องระบุผู้ติดต่อหลักเพื่อจัดการคะแนนแทนคุณ ผู้ติดต่อหลักจะต้องกำกับดูแลการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขคะแนนเหล่านี้ ทั้งในการจัดการและการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับคะแนนในทุกด้าน

2. การซื้อ กิจกรรม และโปรโมชั่นที่เข้าเกณฑ์

2.1 สมาชิกอาจมีสิทธิ์ได้รับคะแนนสำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เข้าเกณฑ์และกิจกรรมบางอย่างที่ไม่เกี่ยวกับธุรกรรม กิจกรรมที่ไม่ใช่ธุรกรรมที่มีการให้คะแนน อาจประกอบด้วย การร่วมฝึกอบรมออนไลน์ และการเข้าร่วมทำแบบสำรวจที่อนุมัติโดย Intel เป็นต้น เฉพาะผลิตภัณฑ์ Intel กิจกรรม และโปรโมชั่นที่กำหนดไว้ในหน้าคะแนนเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์ได้รับการสะสมคะแนน

2.2 Intel อาจใช้ข้อมูลการขายที่ได้รับรายงานจากคุณ ซัพพลายเออร์ที่ได้รับอนุญาต หรือแหล่งข้อมูลบุคคลที่สามอื่นๆ เพื่อคำนวณการสะสมคะแนนสำหรับการซื้อ ผลิตภัณฑ์ Intel ที่ซื้อจากแหล่งอื่นนอกเหนือจากซัพพลายเออร์ที่ได้รับอนุญาตจะไม่เข้าเกณฑ์สำหรับคะแนน เว้นแต่ Intel จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับโปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง

3. มูลค่าสิทธิประโยชน์ตอบแทน

3.1 จำนวนคะแนนที่ได้รับสำหรับแต่ละการซื้อ กิจกรรม หรือโปรโมชั่นจะอยู่ภายใต้ดุลพินิจของ Intel แต่เพียงผู้เดียว Intel อาจจัดสรรคะแนนหรือยุติผลิตภัณฑ์ที่เข้าเกณฑ์ กิจกรรมหรือโปรโมชั่นที่เข้าร่วมโปรแกรมได้ทุกเมื่อโดยจะมีการแจ้งให้ทราบทันที มูลค่าคะแนนอาจต่างกันไปตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ และระดับของการเป็นสมาชิกหรือหลักเกณฑ์อื่นๆ ตามดุลพินิจของ Intel Intel ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำสำหรับการจ่ายคะแนนและ/หรือจำนวนสูงสุดของการสะสมคะแนน การตัดสินใจของ Intel เกี่ยวกับการซื้อหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่ร่วมรายการสำหรับการสะสมคะแนนนั้นจะถือเป็นที่สิ้นสุด

3.2 Intel ยังอาจมอบคะแนนสำหรับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือแคมเปญพิเศษด้วย ข้อกำหนดสำหรับโปรโมชั่นพิเศษจะแจ้งให้คุณทราบโดยวิธีการต่างๆ ที่ใช้ตามปกติสำหรับการสื่อสารกับสมาชิกโปรแกรม รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือการโพสต์ข้อกำหนดโปรโมชั่นไปยังหน้าคะแนน

4. การสะสมคะแนน

4.1 ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของคะแนนเหล่านี้ สำหรับการซื้อที่เข้าเกณฑ์แต่ละรายการที่คุณทำซึ่งมีการรายงานไปยัง Intel อย่างถูกต้อง Intel จะมอบคะแนนให้ตามยอดที่ระบุไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ซื้อนั้น ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของคะแนนเหล่านี้ สำหรับกิจกรรมที่ไม่ใช่ธุรกรรมซึ่งเข้าหลักเกณฑ์แต่ละกิจกรรมที่คุณดำเนินการและมีการแจ้งข้อมูลไปยัง Intel อย่างถูกต้อง Intel จะมอบคะแนนให้เท่ากับยอดที่ระบุไว้สำหรับกิจกรรมดังกล่าว

4.2 โปรโมชั่นคะแนนอาจมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมซึ่งจะแจ้งให้ทราบในรายละเอียดโปรโมชั่น

4.3 Intel จะดำเนินการกับคะแนนสะสมของคุณตามจำนวนยอดขายที่ซัพพลายเออร์ที่ได้รับอนุญาตได้รายงานเข้ามา หรือตามที่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับโปรโมชันที่เกี่ยวข้องและจะโพสต์ลงในบัญชีของคุณ คุณมีหน้าที่ตรวจสอบยอดคะแนนของตนเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้อง หากมีความคลาดเคลื่อนใดๆ กับยอดคะแนนคงเหลือของคุณ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ Intel เพื่อขอความช่วยเหลือ โปรดทราบว่า ในบางกรณี ความคลาดเคลื่อนอาจเกิดจากรายงานที่ไม่ถูกต้องของบุคคลที่สาม ในกรณีนี้คุณอาจต้องแก้ไขความผิดพลาดโดยตรงกับบุคคลที่สามดังกล่าวและขอให้ส่งรายงานข้อผิดพลาดให้กับ Intel ในกรณีที่ความผิดพลาดไม่สามารถแก้ไขได้ระหว่างคุณและบุคคลที่สาม การตัดสินโดย Intel เกี่ยวกับการสะสมคะแนนนั้นให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

4.4 หากคุณใช้บุคคลที่สามในการซื้อผลิตภัณฑ์ในนามของคุณ คุณจะต้องแจ้งซัพพลายเออร์ที่ได้รับอนุญาตให้ระบุหมายเลข ID ธุรกิจ พร้อมทั้งชื่อบริษัทของคุณและชื่อของบุคคลที่สามดังกล่าวในหัวข้อ “เรียกเก็บกับ” ของใบแจ้งหนี้

4.5 เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง วันที่ที่ใช้ในกำหนดคะแนนที่ได้รับสำหรับ: (1) รายการจัดซื้อให้ยึดวันที่ของใบแจ้งหนี้สำหรับการซื้อนั้น และ (2) กิจกรรมที่ไม่ใช่ธุรกรรมให้ยึดวันที่เข้าร่วมหรือดำเนินการ

5. การแลกใช้คะแนน

5.1 สามารถแลกใช้คะแนนได้ทันทีหลังจากตัดยอดไปยังบัญชีของคุณ และแลกใช้ตัวเลือกการแลกที่มีบนหน้าคะแนน ไม่สามารถแลกเปลี่ยนคะแนนเป็นเงินได้

5.2 คุณสามารถตรวจสอบตัวเลือกการแลกต่างๆ ได้ ซึ่งอาจขึ้นอยู่กับเกณฑ์ระดับการเป็นสมาชิกและพื้นที่ รายการที่ให้แลกแต่ละรายการจะแสดงมูลค่าคะแนนรวมที่ต้องใช้สำหรับการแลก คุณสามารถแลกได้เฉพาะรายการที่ไม่เกินยอดคะแนนคงเหลือของคุณ การแลกคะแนนทั้งหมดจะทำการหักคะแนนจากบัญชีของคุณในทันทีในจำนวนที่จะทำการแลก จะทำการหักคะแนนในทันทีจากบัญชีในจุดที่แลกคะแนน

5.3 ตัวเลือกการแลกบางอย่างอาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนด เงื่อนไข และ/หรือกฎเพิ่มเติมซึ่งจะแจ้งให้ทราบในคำอธิบายการแลกรางวัล

5.4 ภายใต้ข้อกำหนดเฉพาะในการแลกรางวัล ในกรณีที่มีการยกเลิกคำขอแลกสิทธิ์หรือหากมีการเพิกถอนตัวเลือกการแลก บัญชีของคุณจะได้รับเครดิตตามจำนวนคะแนนที่เกี่ยวข้อง

5.6 Intel อาจจัดข้อเสนอพิเศษในการแลกใช้คะแนนเป็นครั้งคราว ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการแลกรางวัลดังกล่าวจะแจ้งให้ทราบโดยวิธีการต่างๆ ที่ใช้ตามปกติสำหรับการสื่อสารกับสมาชิกโปรแกรม รวมถึงการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือการโพสต์ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับข้อเสนอนั้นไปยังหน้าคะแนน

5.7 Intel ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกตัวเลือกการแลกได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ

5.8 คุณอาจไม่สามารถใช้คะแนนเพื่อชำระค่าธรรมเนียมหรือหนี้ค้างจ่ายแก่ซัพพลายเออร์ที่ได้รับอนุญาต เว้นแต่ได้รับการอนุญาตอย่างชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Intel

6. วันที่คะแนนหมดอายุ

6.1 คะแนนสามารถใช้ได้เป็นเวลา 12 เดือนตามปฏิทินเริ่มจากวันที่ตัดยอดคะแนนให้แก่บัญชีของคุณ เว้นแต่ (i) จะมีแจ้งกำหนดเวลาอื่นสำหรับโปรโมชั่นคะแนนพิเศษ หรือ (ii) มีการยกเลิกคะแนนภายใต้หัวข้อ 11 ด้านล่าง

6.2 คะแนนอาจถูกริบในกรณีต่อไปนี้: (1) ผู้เข้าร่วมสมัครใจสละสิทธิ์ในคะแนนสะสมหรือคะแนนถูกยกเลิกตามหัวข้อ 11 (2) คะแนนหมดอายุตามกฎอายุคะแนนที่แจ้งไว้ (3) ผู้เข้าร่วมถูกปรับลดสถานะการเป็นสมาชิกโครงการ ในกรณีที่คุณถูกลดระดับสมาชิกในโปรแกรมและไม่มีสิทธิ์แลกรับคะแนนอีกต่อไป คุณจะสามารถแลกคะแนนที่มีอยู่ของคุณได้ ในกรณีที่คุณมีคะแนนเพียงพอสำหรับตัวเลือกที่จะแลกรับ ภายในระยะเวลาหกสิบวัน (60) หลังจากวันที่ที่คุณหมดสิทธิ์ในการแลกรับ

7. ข้อมูลสรุป

7.1 คุณจะสามารถดูรายงานคะแนนได้บนหน้าคะแนน ซึ่งแสดงรายละเอียดยอดคงเหลือของคะแนนปัจจุบัน และรายละเอียดการทำธุรกรรมในบัญชีของคุณ รายงานคะแนนจะบันทึกธุรกรรมเครดิตและเดบิตสำหรับบัญชีของคุณ

7.2 คุณจะต้องแจ้งให้ Intel ทราบเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในบัญชีภายในหก (6) เดือนนับจากวันที่ที่คะแนนควรได้รับการสะสม มิเช่นนั้นคะแนนดังกล่าวจะถูกริบ Intel จะไม่ตรวจสอบและ/หรือปรับยอดการจัดซื้อใดๆ ที่เกินระยะเวลาหก (6) เดือนนับจากวันที่มีการแจ้งปัญหาแก่ Intel Intel จะพิจารณาเฉพาะการร้องเรียนที่ยื่นตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในหน้าคะแนนเท่านั้น การร้องเรียนที่สัมฤทธิ์ผลจะได้รับคะแนนคืนจาก Intel ตามขั้นตอนคะแนนที่ระบุในหน้าคะแนน Intel จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความบกพร่องของซัพพลายเออร์ที่ได้รับอนุญาตหรือบุคคลที่สามอื่นใดในการแจ้งข้อมูลการจัดซื้อที่เข้าหลักเกณฑ์เข้ามาอย่างถูกต้อง หรือว่าต่อรายงานหรือข้อเรียกร้องให้มอบคะแนนใดๆ ซึ่ง Intel ไม่ได้รับ หรือซึ่งอ่านไม่ออกหรือไม่สมบูรณ์

8. เว้นว่างไว้โดยเจตนา

9. การตรวจสอบ

9.1 Intel จะทำการตรวจสอบโปรแกรมสิทธิประโยชน์เป็นระยะ ในกรณีที่ Intel พบการให้คะแนนที่ผิดพลาด Intel จะแจ้งให้คุณทราบ โดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับยอดของสิทธิประโยชน์ส่วนเกินและการดำเนินการที่ Intel จะใช้เพื่อเรียกคืนยอดสิทธิประโยชน์ส่วนเกินดังกล่าว Intel อาจใช้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการหักล้างสิทธิประโยชน์ส่วนเกินกับยอดคงเหลือคะแนนปัจจุบันหรือกับยอดคะแนนที่พึงจะได้รับในอนาคตจนกว่าสิทธิประโยชน์ส่วนเกินนั้นจะถูกหักล้างออกเต็มจำนวนหรือจะดำเนินการด้วยวิธีการอื่นเพื่อเรียกคืนสิทธิประโยชน์ส่วนเกินนั้น การเรียกคืนคะแนนส่วนเกินให้จำกัดเฉพาะรายการขายย้อนกลับไปหนึ่งปีจากวันที่พบว่ามีการคำนวณสิทธิประโยชน์เกินจริง

9.2 คุณจะต้องเก็บสำเนาของเอกสารประกอบและเอกสารทางการบัญชีทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ของคะแนนตลอดจนเอกสารการซื้อผลิตภัณฑ์ Intel® ทั้งหมดไว้เป็นระยะเวลาหนึ่ง (1) ปี และจะจัดเตรียมสำเนาของเอกสารเหล่านั้นให้กับ Intel เมื่อได้รับการร้องขอ เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบหรือกระทบยอดสิทธิประโยชน์ของ Intel

10. การฉ้อโกง

การฉ้อโกงและทุจริตที่เกี่ยวข้องกับคะแนนสะสมหรือการแลกใช้คะแนนอาจส่งผลให้ริบผลประโยชน์ใด ๆ หรือทั้งหมดของ Intel ตลอดจนมีการยกเลิกการเป็นสมาชิกของโปรแกรม รวมทั้งอาจมีการดำเนินคดีเพื่อเรียกร้องความเสียหายจากคะแนนที่ได้รับหรือแลกใช้โดยการฉ้อโกงดังกล่าว

11. การยกเลิก

Intel อาจยุติสิทธิประโยชน์ด้านคะแนนได้ทุกเมื่อ โดยจะมีการแจ้งให้ทราบ ในกรณีเช่นนี้ คะแนนสะสมจะสิ้นสุดลงนับจากวันที่ยกเลิกและคะแนนที่สะสมไว้จะหมดอายุในหกสิบ (60) วันนับจากวันที่มีการยกเลิกดังกล่าว เว้นแต่ว่า Intel จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น คุณสามารถสละสิทธิ์จากสิทธิประโยชน์ด้านคะแนนได้ทุกเมื่อ เมื่อได้มีการแจ้งให้ Intel ทราบแล้ว

ภาคผนวก C: สิทธิ์การใช้งานเครื่องหมายการค้า Intel® Partner Alliance

สิทธิ์การใช้งานเครื่องหมายการค้า Intel Partner Alliance นี้ (“สิทธิ์ใช้งาน”) และข้อกำหนดและเงื่อนไข Intel® Partner Alliance จะเป็นเครื่องมือควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตของคุณและการใช้เครื่องหมายของผู้รับอนุญาตโดย Intel ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานสินทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตนั้นและถือเป็นการละเมิดสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าของ Intel ที่ Intel มีสิทธิ์ขาดแต่เพียงผู้เดียว จนกว่าคุณจะรับทราบและยอมรับข้อกำหนดด้านล่างแล้ว คำนิยามใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในสิทธิ์การใช้งานนี้จะมีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไข Intel® Partner Alliance ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งกันระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไข Intel Partner Alliance กับสิทธิ์การใช้งานนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับสาระสำคัญของสิทธิ์การใช้งานนี้ ให้ข้อกำหนดของสิทธิ์การใช้งานนี้มีผลเหนือและควบคุมในขอบเขตของความขัดแย้งดังกล่าว

สิทธิ์การใช้งานนี้จะใช้แทนสิทธิ์การใช้งานเครื่องหมายการค้าก่อนหน้าซึ่งมีเนื้อหาสาระเดียวกันหรือสิทธิ์การใช้งานเครื่องหมายการค้าของโปรแกรมอื่นๆ ของ Intel ที่ถูกแทนที่โดย Intel Partner Alliance

สิทธิ์การใช้งานนี้ไม่ถือว่ามีผลบังคับใช้เว้นแต่และจนกว่าคุณจะได้รับแจ้งจาก Intel ว่าคุณได้ตอบรับเข้าร่วมโปรแกรมแล้ว

1. นิยาม

1.1. “สินทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต” หมายถึงเครื่องหมายการค้า โลโก้ ป้ายโลโก้ โลโก้แพลตฟอร์ม หรือตราสัญลักษณ์ที่ได้รับอนุญาตจาก Intel ที่ได้รับการกำหนดไว้ในแนวทางการใช้งานและเครื่องหมายการค้าของ Intel ที่แสดงบนโลโก้ หรือตราสัญลักษณ์ที่ให้ไว้กับคุณ

1.2. “สื่อที่ได้รับอนุญาต” หมายถึง สื่อการโฆษณา การส่งเสริมการขายและ/หรือการขายสินค้า ตลอดจนงานศิลปะที่ Intel อาจมอบให้คุณสำหรับการใช้งานของคุณ

1.3. “แบรนด์แพลตฟอร์ม” หมายถึงแพลตฟอร์มที่กำหนดโดย Intel ที่มีข้อมูลจำเพาะ การทดสอบ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อให้มีคุณสมบัติเป็นแบรนด์ของแพลตฟอร์มตามที่ระบุไว้ในภาคผนวก A การอัปเดตสำหรับภาคผนวก A จะมีผลเมื่อมีการเผยแพร่หรือสื่อสารกับคุณหรือในกรณีอื่นๆ ตามใบอนุญาตนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือหลักเกณฑ์การใช้งาน

1.4. “โลโก้แพลตฟอร์ม” หมายถึงสินทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตสำหรับแบรนด์แพลตฟอร์ม

1.5. “โลโก้โปรแกรม” หมายถึง โลโก้ Member (สมาชิก), Gold (โกลด์)และ Titanium (ไทเทเนียม) ที่มีการอนุญาตให้ใช้ตามหลักเกณฑ์การใช้งานที่ให้ไว้กับคุณ

1.6. “เทคโนโลยี Intel ที่เข้าหลักเกณฑ์" หมายถึง ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เฉพาะของ Intel ที่จำเป็นสำหรับผลิตภัณฑ์ของผู้ได้รับอนุญาตที่เข้าหลักเกณฑ์ (QLP)

1.7. “ผลิตภัณฑ์ของผู้ได้รับอนุญาตที่เข้าหลักเกณฑ์” หรือ “QLP” หมายถึง QLP ที่ตรงตามข้อกำหนดของแบรนด์แพลตฟอร์มที่กำหนดตามที่กำหนดโดย Intel หรือตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การใช้งานสำหรับสินทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตนั้นๆ หรือเป็นผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ออกแบบโดยมีผลิตภัณฑ์แบรนด์ที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การใช้งาน

1.8. “หลักเกณฑ์การใช้งาน” หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไข คำจำกัดความ บรรทัดฐาน และหลักเกณฑ์การใช้งานสำหรับการใช้งานสินทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต หลักเกณฑ์การใช้งานอาจถูกแก้ไขโดย Intel ได้ทุกเมื่อตามดุลยพินิจของ Intel ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเมื่อ Intel นำผลิตภัณฑ์ใหม่และ/หรือสินทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตใหม่เข้ามาใช้ ผู้ได้รับอนุญาตต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้งานล่าสุดซึ่งอาจมีให้ เผยแพร่ หรือให้บริการแก่คุณเป็นอย่างอื่น

2. การให้สิทธิ์

2.1. สิทธิ์การใช้งาน Intel ขึ้นอยู่กับและภายใต้เงื่อนไขว่าคุณได้ปฏิบัติตามสิทธิ์การใช้งานนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไข Intel Partner Alliance และหลักเกณฑ์การใช้งานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด Intel ขอมอบและคุณจะยอมรับซึ่งสิทธิ์การใช้งานทั่วโลก แบบจำกัด ไม่ผูกขาด ไม่สามารถถ่ายโอนได้ ไม่เสียค่าลิขสิทธิ์ และสามารถเพิกถอนได้ เพื่อ: (A) ใช้และแสดงสินทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตแต่เพียงผู้เดียวบนผลิตภัณฑ์ของผู้ได้รับอนุญาตที่เข้าหลักเกณฑ์ และบนบรรจุภัณฑ์ สื่อการโฆษณา และสื่อส่งเสริมการขายตามหลักเกณฑ์การใช้งานที่เกี่ยวข้อง (B) หากคุณเป็นพาร์ทเนอร์ระดับ Gold หรือ Titaniumที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ให้ใช้และแสดงโลโก้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องแต่เพียงผู้เดียวในสื่อการโฆษณาและส่งเสริมการขายเพื่อสะท้อนถึงระดับการเป็นสมาชิกโปรแกรมของคุณ ไม่อนุญาตให้ใช้โลโก้โปรแกรมใดๆ บนผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ หรือวัสดุสำหรับส่งเสริมการขาย และ (C) ใช้และแสดงสื่อที่ได้รับอนุญาตแต่เพียงผู้เดียวเพื่อโฆษณาและโปรโมท QLP ตามคำแนะนำหรือหลักเกณฑ์การใช้งานที่จัดทำโดย Intel และ (D) ใช้และแสดงโลโก้ของแพลตฟอร์มเฉพาะบนอุปกรณ์ และบรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดแบรนด์แพลตฟอร์มที่ระบุไว้ และผ่านข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง หรือการตรวจสอบความถูกต้องที่ Intel กำหนด Intel ไม่ให้สิทธิ์ กรรมสิทธิ์ หรือใบอนุญาตอื่นๆ ให้แก่คุณภายใต้ใบอนุญาตนี้ และไม่มีการอนุญาตให้ใช้โลโก้แพลตฟอร์มบนอุปกรณ์หรือบรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่และจนกว่าคุณจะมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของแบรนด์แพลตฟอร์ม (E) ส่งเสริมการขายหรือทำการโฆษณาให้กับซอฟต์แวร์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับ หรือที่เข้ากันได้กับ หรือที่ออกแบบมาสำหรับเทคโนโลยีของ Intel ที่เข้าหลักเกณฑ์ บนบรรจุภัณฑ์ สื่อโฆษณา/ส่งเสริมการขาย หรือหน้าจอสแปลช ตราบใดที่เป็นที่ชัดเจนว่าซอฟต์แวร์ได้รับการปรับให้เหมาะสม เข้ากันได้กับ หรือได้รับการออกแบบสำหรับเทคโนโลยีของ Intel ที่เข้าหลักเกณฑ์ หรือ (F) ใช้และแสดงทรัพย์สินที่ได้รับอนุญาตซึ่งสอดคล้องกับเทคโนโลยีของ Intel ที่เข้าหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของ QLP สำหรับผู้รวบรวม ผู้ค้าปลีก ผู้ให้บริการโซลูชัน

2.2. การยินยอมของผู้รับอนุญาต คุณจะมอบให้ Intel และ Intel ยอมรับซึ่งสิทธิ์การใช้งานแบบจำกัด ไม่ผูกขาด ไม่สามารถถ่ายโอนได้ ไม่เสียค่าลิขสิทธิ์ และสามารถเพิกถอนได้ เพื่อใช้และแสดงชื่อ เครื่องหมายบ้าน หรือโลโก้บริษัทของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการโปรโมทโปรแกรม Intel Partner Alliance การเป็นสมาชิกของคุณในโปรแกรม Intel Partner Alliance หรือกิจกรรมอื่นๆ ตามที่ได้รับอนุญาตจากคุณเป็นลายลักษณ์อักษร

3. คุณภาพของผลิตภัณฑ์

3.1. QLP ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การใช้งาน คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ติดสินทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตไว้กับอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ สื่อ หรือบริการที่ไม่ใช่ QLP ตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การใช้งานที่เกี่ยวข้อง

3.2. คุณสามารถใช้ และแสดงโลโก้แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับตราแพลตฟอร์มได้บนอุปกรณ์ และบรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคุณได้ทำตามและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อหนดสำหรับระบบตัวแทน ภายใต้แบรนด์ รุ่น หรือ SKU ที่เกี่ยวข้องของคุณ คุณต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับตราแพลตฟอร์มนั้นๆ และผ่านการตรวจสอบ ทดสอบ หรือการรับรองที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นสำหรับแบรนด์ เพื่อใช้งานโลโก้แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดตราแพลตฟอร์มจะมีอยู่ในศูนย์แหล่งข้อมูล และการออกแบบของ Intel คุณสามารถโปรโมท และโฆษณาอุปกรณ์ที่มีโลโก้แพลตฟอร์ม และตรงตามข้อกำหนดของตราแพลตฟอร์มได้

3.3. คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการผลิต การประกอบ การตลาด และการขาย QLP ในส่วนที่เกี่ยวกับการที่คุณใช้หรือแสดงสินทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต

4. การใช้สินทรัพย์และสื่อที่ได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสม

4.1. คุณสามารถใช้สินทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตและสื่อที่ได้รับอนุญาตได้ตามหัวข้อ 4 นี้และหลักเกณฑ์การใช้งานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น คุณจะต้องไม่ใช้สินทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตและสื่อที่ได้รับอนุญาตอื่นใดนอกเหนือจากที่ Intel กำหนดไว้อย่างชัดแจ้ง

4.2. คุณจะต้องไม่ปรับเปลี่ยน หรือดัดแปลงสินทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตหรือสื่อที่ได้รับอนุญาตในลักษณะใดๆ เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติอย่างชัดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Intel

4.3. คุณตกลงที่จะใช้สินทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตกับคำนามที่เหมาะสมเสมอ นอกจากนี้ คุณตกลงที่จะไม่ใช้เครื่องหมายการค้า Intel ใดๆ เป็นคำนามและ/หรือทำเป็นพหูพจน์ เป็นคำแสดงความเป็นเจ้าของ เป็นตัวย่อ หรือว่าใช้เครื่องหมายการค้า Intel ใดๆ ร่วมกับคำ สัญลักษณ์ หรือตัวเลขอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นคำเดียวหรือใช้เครื่องหมายยัติภังค์คั่น

4.4. คุณต้องระบุความเป็นเจ้าของของเครื่องหมายการค้า Intel ทั้งหมดให้กับ Intel โดยใช้สัญลักษณ์ ™ หรือ ® และโดยใช้การระบุแหล่งที่มาที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การใช้งาน

4.5. คุณต้องใช้สินทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตเพื่อให้สินทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตนั้นมีความโดดเด่นในเชิงพาณิชย์ และคุณจะต้องไม่รวมเครื่องหมายการค้าของ Intel หรือสินทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับชื่อ เครื่องหมายการค้า โลโก้ หรือการออกแบบของคุณ คุณจะต้องไม่ดัดแปลงหรือปรับเปลี่ยนเครื่องหมายการค้าหรือสินทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตของ Intel ในลักษณะใดๆ หรือใช้และ/หรือหาประโยชน์จากเครื่องหมายหรือโลโก้ที่ทำให้สับสนหรือที่ใกล้เคียงกับเครื่องหมายการค้าของ Intel

4.6. ชื่อและตราสินค้าของคุณต้องจัดแสดงในรูปแบบที่ใหญ่กว่าและมองเห็นได้ชัดเจนมากกว่าสินทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตเสมอ

4.7. คุณต้องไม่ใช้หรือจัดแสดงเครื่องหมายการค้าหรือสินทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตของ Intel ในลักษณะใดๆ ที่ทำให้สับสนเกี่ยวกับที่มา การให้การสนับสนุน หรือความเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ของคุณกับ Intel หรือในลักษณะที่บ่งชี้กับบุคคลทั่วไปว่าคุณเป็นหน่วยงานหรือสังกัด หรือแฟรนไชส์ของ Intel หรือมีความเกี่ยวข้องกับ Intel ในลักษณะใดๆ คุณต้องไม่ใช้หรือจัดแสดงเครื่องหมายการค้าใดๆ ของ Intel ในใบแจ้งหนี้ บิล บันทึกการจัดส่ง หัวจดหมาย นามบัตรและ/หรือป้ายชื่อ/ป้ายบริษัทของคุณ

4.8. คุณจะต้องไม่ดัดแปลงหน้าที่การใช้งาน ทำให้เป็นสีดำ หรือทำเครื่องหมายใหม่บนผลิตภัณฑ์ Intel หรือบรรจุภัณฑ์ใดๆ จาก Intel และคุณจะต้องไม่ผลิต ออกแบบ ทำซ้ำ ลอกเลียนแบบ คัดลอก ปรับเปลี่ยน แจกจ่าย หรือจำหน่ายสินทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตหรือเครื่องหมายการค้าของ Intel หรืออนุญาตให้ผู้อื่นทำเช่นนั้น ในการกระทำสิ่งใดๆ ที่กล่าวมาข้างต้น ถือเป็นการละเมิดข้อตกลงที่สำคัญและอาจนำไปสู่การยกเลิกสิทธิ์การใช้งานนี้และการเป็นสมาชิกของคุณใน Intel Partner Alliance ในทันที Intel ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในการดำเนินคดีเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ตามสมควรจากการที่คุณละเมิดเงื่อนไขในหัวข้อนี้ ผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่ Intel พิจารณาเห็นว่ามีการดัดแปลง สวมเครื่องหมายใหม่ หรือปลอมแปลงโดยประการอื่น จะไม่มีสิทธิ์สำหรับ RMA และ Intel ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไว้สำหรับการบังคับใช้กฎหมายหรือทำลายทิ้ง

4.9. คุณไม่สามารถใช้สินทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจากแหล่งอื่นใดนอกเหนือจาก Intel หรือผ่านกระบวนการที่ได้รับอนุญาตจาก Intel

4.10. ห้ามแจกจ่าย ขายและ/หรือแจกวัสดุสินทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตที่ยังไม่ได้ใช้

4.11. การใช้งานและการแสดงสินทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตใดๆ ที่ขัดต่อข้อกำหนดในสิทธิ์การใช้งานนี้และ/หรือหลักเกณฑ์การใช้งาน ถือเป็นการละเมิดข้อตกลงที่สำคัญและอาจนำไปสู่การยกเลิกสิทธิ์การใช้งานนี้และการเป็นสมาชิกของคุณใน Intel Partner Alliance ในทันที Intel ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในการดำเนินคดีเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ตามสมควรจากการที่คุณละเมิดเงื่อนไขในหัวข้อนี้

4.12. คุณไม่สามารถใช้หรือจัดแสดงเครื่องหมายการค้าของ Intel หรือสินทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตในลักษณะใดๆ ที่ทำให้ Intel เสื่อมเสีย หรือส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท หรือใช้สำหรับสินค้าที่ส่งเสริมการขายหรือผลิตภัณฑ์ที่ Intel ใช้ดุลพินิจแล้วเห็นว่าส่งผลกระทบหรือทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของ Intel ในส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าใดๆ ของ Intel รวมทั้งการใช้งานที่อาจสื่อในทางลามก อนาจาร รุนแรงหรือไร้รสนิยมหรือขัดต่อกฎหมาย หรือเป็นการส่งเสริมการดำเนินการที่ขัดต่อกฎหมาย

4.13. คุณสามารถใช้ชื่อผลิตภัณฑ์ Intel แบบไม่เชื่อมโยงโลโก้ในสื่อโฆษณา การส่งเสริมการขายหรือในใบแจ้งหนี้ (เช่น โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9) เพื่ออ้างถึงผลิตภัณฑ์ Intel เฉพาะ หากชื่อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวใช้อย่างเหมาะสมในฐานะเครื่องหมายการค้า พร้อมสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าที่ถูกต้องตามเงื่อนไขในข้อ 4

5. สิทธิ์ในการตรวจสอบ Intel อาจพิจารณาทบทวน ตรวจสอบ ทดสอบและ/หรือยืนยัน (1) ผลิตภัณฑ์ของผู้ได้รับอนุญาตที่เข้าหลักเกณฑ์ (และผู้รับสิทธิ์จะต้อองส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์เข้ามา หากจำเป็น) (2) บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์และสื่อส่งเสริมการขายที่มีสินทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต (3) เอกสารที่แสดงสื่อที่ได้รับอนุญาต และ (4) สถานที่ผลิตและจำหน่าย เมื่อได้มีการบอกกล่าวอย่างสมเหตุสมผล คุณต้องทำการแก้ไขตามที่ Intel ร้องขอเพื่อให้เป็นที่แน่ใจว่าคุณได้ปฏิบัติตามหนังสืออนุญาตนี้

6. การปกป้องผลประโยชน์

6.1. การรับทราบสิทธิ์อันพึงมี คุณจะต้องยอมรับในสิทธิ์โดยเด็ดขาดของ Intel สำหรับสินทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตและภาพลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง และยอมรับว่าการใช้สินทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตโดยคุณจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ Intel แต่เพียงผู้เดียว คุณจะต้องไม่โต้แย้งสิทธิ์โดยเด็ดขาดของ Intel ในสินทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต รวมทั้งจะไม่ดำเนินการใดๆ ที่ขัดต่อสิทธิ์ของ Intel ในสินทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตนั้น คุณจะต้องไม่ใช้ ลงทะเบียน หรือนำไปใช้เพื่อลงทะเบียนซึ่งเครื่องหมาย ชื่อ และ/หรือการกำหนดชื่อเรียกในรูปแบบของ “_____INSIDE” / คำศัพท์+INSIDE ในภาษาใดๆ สำหรับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการใดๆ รวมทั้งคุณจะต้องไม่ใช้ ลงทะเบียน หรือนำไปใช้เพื่อลงทะเบียนซึ่งชื่อหรือเครื่องหมายการค้าที่ใช้คำว่า INTEL (ไม่ว่าจะเป็นแบบคำเดี่ยวๆ ต่อไว้ด้านหน้า หรือต่อด้านท้าย) หรือโลโก้ใดๆ ที่มีวงกลมหมุนหรือไม่สมบูรณ์เหมือนหรือคล้ายกับโลโก้บริษัทของ INTEL สำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ

6.2. หาก ณ เวลาใด คุณได้รับสิทธิ์ในหรือมีการจดทะเบียนหรือยื่นความประสงค์ในสินทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตหรือองค์ประกอบของสินทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตดังกล่าว ผ่านช่องทางตามกฎหมายหรือช่องทางอื่นใด คุณจะต้องส่งมอบสิทธิ์ การจดทะเบียนหรือการยื่นความประสงค์ดังกล่าวให้แก่ Intel โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมทั้งภาพลักษณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

6.3. การบังคับใช้ ในกรณีที่คุณทราบว่ามีการใช้งานสินทรัพย์หรือสื่อที่ได้รับอนุญาต โดยบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต คุณจะต้องแจ้งให้ Intel ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในทันที และให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการบังคับใช้สิทธิ์ของ Intel กับบุคคลภายนอกดังกล่าวโดย Intel จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย สิทธิ์ในการบังคับใช้สิทธิ์ของ Intel ในสินทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตและสื่อที่ได้รับอนุญาต ถือเป็นของ Intel โดยสมบูรณ์ และจะต้องใช้สิทธิ์ภายใต้ดุลพินิจของ Intel เท่านั้น คุณจะต้องไม่กระทำการหรือกล่าวอ้างในการบังคับใช้สิทธิ์อันพึงมีของ Intel ในสินทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตหรือสื่อที่ได้รับอนุญาต

7. การชดเชย

7.1. Intel จะทำการแก้ต่างและ/หรือชำระ (ตามดุลยพินิจของตน) ค่าชดเชยให้กับคุณ หากเกิดเหตุการณ์ที่คุณถูกเรียกร้องค่าชดเชย หรือถูกฟ้องร้องหรือดำเนินการทางกฎหมายในข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการที่คุณใช้สินทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตหรือสื่อที่ได้รับอนุญาตตามหนังสืออนุญาตนี้และตามหลักเกณฑ์การใช้ใดๆ เป็นการฝ่าฝืนหรือละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น และ Intel จะชำระค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่คุณต้องเป็นผู้จ่ายและเป็นผลมาจากการเรียกร้องนั้นโดยเฉพาะ โดยมีเงื่อนไขว่า

7.1.1. คุณต้องแจ้งให้ Intel ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงข้อเรียกร้องนั้นในทันที

7.1.2. Intel จะเป็นผู้ควบคุมและดำเนินการด้านการแก้ต่างและ/หรือการชำระค่าชดเชยแต่เพียงผู้เดียว

7.1.3. คุณจะต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่และทันท่วงที ตลอดจนทำการมอบอำนาจ ข้อมูล และการช่วยเหลือทั้งหมดให้แก่ Intel ตามการร้องขอ โดย Intel จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย และ

7.1.4. คุณจะต้องหยุดใช้งานสินทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตหรือสื่อที่ได้รับอนุญาตซึ่งอยู่ในการโต้แย้งสิทธิ์ในทันทีตามคำสั่งของ Intel

7.2. ในกรณีที่มีการเรียกร้องค่าชดเชยจาก Intel หรือคุณ ซึ่งเป็นการโต้แย้งสิทธิ์ในสินทรัพย์หรือสื่อที่ได้รับอนุญาต Intel อาจยกเลิกสิทธิ์การใช้งานนี้ทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งในทันที และคุณจะต้องยุติการใช้สินทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตหรือสื่อที่ได้รับอนุญาตนั้นในทันทีหลังจากที่แจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร Intel จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมที่คุณจะต้องเป็นผู้จ่าย ตราบเท่าที่ยอดเงินดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าคุณยังคงใช้งานสินทรัพย์หรือสื่อที่ได้รับอนุญาตอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งขัดต่อคำสั่งให้ยุติการใช้ของ Intel การชดเชยนี้ไม่ครอบคลุมความเสียหายที่คุณสามารถหลีกเลี่ยงหรือบรรเทาได้จากการใช้ความพยายามตามสมควรภายใต้สถานการณ์นั้นๆ

7.3. คุณจะต้องทำการแก้ต่างและ/หรือชำระ (ตามดุลยพินิจของคุณเอง) ค่าชดเชยให้กับ Intel หากเกิดเหตุการณ์ที่ Intel ถูกเรียกร้องค่าชดเชย หรือถูกฟ้องร้องหรือดำเนินการทางกฎหมายในข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับ (a) การใช้สินทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตหรือสื่อที่ได้รับอนุญาตของคุณเป็นการละเมิดสิทธิ์การใช้งานนี้ (เว้นแต่ Intel จะใช้ดุลยพินิจของตนในการเลือกที่จะควบคุมการแก้ต่างและ/หรือการชำระค่าชดเชย) หรือ (b) การออกแบบ การผลิต การโฆษณา การตลาด การส่งเสริมการขาย การจัดจำหน่าย หรือการขาย QLP ของคุณ และคุณจะต้องชำระค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่ Intel ต้องเป็นผู้จ่ายและเป็นผลมาจากการเรียกร้องนั้นโดยเฉพาะ โดยมีเงื่อนไขว่า

7.3.1. Intel จะแจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงข้อเรียกร้องทันที

7.3.2. คุณจะเป็นผู้ควบคุมและดำเนินการด้านการแก้ต่างและ/หรือการชำระค่าชดเชยแต่เพียงผู้เดียว และ

7.3.3. Intel จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่และทันท่วงที ตลอดจนมอบอำนาจ ข้อมูล และความช่วยเหลือแก่คุณตามที่คุณร้องขอ โดยคุณเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย

7.4. ในกรณีที่มีการเรียกร้องค่าชดเชยจาก Intel หรือคุณ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการออกแบบ การผลิต การโฆษณา การตลาด การส่งเสริมการขาย การจัดจำหน่าย หรือการขาย QLP ของคุณ Intel อาจยกเลิกสิทธิ์การใช้งานนี้ทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งในทันทีหลังจากที่แจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และคุณจะต้องยุติการใช้สินทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต การชดเชยนี้ไม่ครอบคลุมความเสียหายที่ Intel สามารถหลีกเลี่ยงหรือบรรเทาได้จากการใช้ความพยายามตามสมควรภายใต้สถานการณ์นั้นๆ

8. ระยะเวลาและการยกเลิก

8.1. ข้อกำหนด ใบอนุญาตนี้จะยังคงมีผลจนกว่าจะหมดอายุหรือมีการยกเลิกตามที่ระบุไว้ในสิทธิ์การใช้งานนี้ หรือจนกว่าจะมีการยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไข Intel Partner Alliance

8.2. การยกเลิก ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสิทธิ์การใช้งานนี้ได้โดยมีหรือไม่มีสาเหตุก็ได้โดยจะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นเวลาสามสิบ (30) วัน ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถบอกเลิกสิทธิ์การใช้งานนี้ได้ทันทีหากมีเหตุละเมิดโดยอีกฝ่ายหนึ่ง โดยจะต้องแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร คุณอาจได้รับโอกาสในการแก้ไขเหตุละเมิด แต่ไม่ถือเป็นเหตุอ้างภายใต้ข้อตกลงนี้ หากคุณถูกบอกเลิกหรือไม่ได้เป็นสมาชิกของ Intel Partner Alliance อีกต่อไป สิทธิ์การใช้งานนี้จะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ

8.3. การสิ้นอายุ สิทธิ์การใช้งานนี้ให้สิ้นสุดลงทันทีในกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยุติการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ในกรณีที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอยู่ในภาวะล้มละลาย และมีการกำหนดผู้รับประโยชน์ ถูกขายกิจการหรือฟ้องล้มละลาย หรือถูกยื่นขอให้ล้มละลายโดยไม่มีการเพิกถอนคำร้องภายในสามสิบ (30) วัน อีกฝ่ายหนึ่งสามารถ (i) ยกเลิกสิทธิ์การใช้งานนี้ได้เมื่อแจ้งให้อีกฝ่ายทราบ หรือ (ii) บังคับใช้สิทธิ์การใช้งานนี้ต่อไปโดยไม่จำกัดสิทธิ์หรือสละสิทธิ์ในการดำเนินการชดเชยหรือแก้ไขใดๆ อันพึงมี

8.4. ผลจากการสิ้นอายุหรือบอกเลิก เมื่อมีการบอกเลิกหรือสิ้นอายุของสิทธิ์การใช้งานนี้ คุณจะต้องยุติการใช้สินทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตและสื่อที่ได้รับอนุญาตทั้งหมดในทันที

8.5. ข้อผูกมัดต่อเนื่อง นอกเหนือจากหัวข้อ 5.3 ของข้อกำหนดและเงื่อนไข ข้อผูกมัดของทั้งสองฝ่ายที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขในข้อ 1, 5, 6, 8.5 และ 9 ให้ถือมีผลต่อเนื่องไม่ว่าจะมีการบอกเลิกหรือสิ้นอายุของข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานนี้หรือไม่ก็ตาม

9. ข้อผูกมัดทั่วไป

9.1. กฎหมายและขอบเขตอำนาจในการพิจารณาคดี

9.1.1. ในสหรัฐอเมริกา สิทธิ์การใช้งานนี้และการดำเนินการทั้งหมดที่เป็นการละเมิดใดๆ จะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของรัฐเดลาแวร์ไม่ว่าจะมีเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ทางกฎหมายอื่นใดก็ตาม ทั้งสองฝ่ายยังรับทราบและยอมรับว่าการไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลงที่ผูกพันกับทั้งสองฝ่ายที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงนี้ รวมทั้งการละเมิดเครื่องหมายการค้า การดัดแปลงเครื่องหมายการค้า การส่งต่อหรือการปลอมแปลงแหล่งที่มา การแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม และการไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลงอื่นๆ ให้อยู่ภายใต้กฎหมายของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา และกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนีย ข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นจากสิทธิ์การใช้งานนี้ให้มีการร้องเรียน โดยทั้งสองฝ่ายยอมรับในอำนาจของเขตพื้นที่ปกครองและพิจารณาคดีเฉพาะในศาลประจำมลรัฐหรือศาลของรัฐบาลกลางในเขตพื้นที่ซานต้าคลาร่า รัฐแคลิฟอร์เนีย

9.1.2. สำหรับประเทศอื่นนอกเหนือจากสหรัฐฯ (ยกเว้นสหพันธรัฐรัสเซีย): การปรับใช้ โครงสร้างและการกำกับดูแลภายใต้สิทธิ์การใช้งานนี้ให้อยู่ภายใต้กฎหมายในประเทศของผู้ได้รับอนุญาตไม่ว่าหลักการทางกฎหมายจะมีข้อขัดแย้งกันอย่างไรก็ตาม ข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นจากสิทธิ์การใช้งานนี้ให้มีการร้องเรียน โดยทั้งสองฝ่ายยอมรับในอำนาจของเขตพื้นที่ปกครองและพิจารณาคดีเฉพาะในศาลของเมืองหลวงของประเทศที่เกี่ยวข้องหรือในเขตอำนาจศาลของที่ปรึกษากฎหมายที่ได้รับอนุญาตจาก Intel

9.1.3. สำหรับสหพันธรัฐรัสเซีย: การปรับใช้ โครงสร้างและการกำกับดูแลภายใต้สิทธิ์การใช้งานนี้ให้อยู่ภายใต้กฎหมายของสหรัฐอเมริกา ไม่ว่าหลักการทางกฎหมายจะมีข้อขัดแย้งกันอย่างไรก็ตาม ข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากข้อตกลงนี้ ให้ยุติโดยศาลอนุญาโตตุลาการที่สตอคโฮล์ม ประเทศสวีเดน ตามหลักเกณฑ์ของ Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce ข้อวินิจฉัยของศาลถือเป็นเด็ดขาดและมีผลผูกพันทุกฝ่าย

9.2. การเยียวยาที่เป็นธรรม คุณรับทราบและยอมรับว่าการละเมิดสิทธิ์การใช้งานนี้ของคุณอาจทำให้เกิดความเสียหายที่ไม่สามารถแก้ไขได้ต่อ Intel ซึ่งไม่สามารถชดเชยได้โดยการชดเชยความเสียหายด้านการเงินตามกฎหมาย และอาจถือเป็นการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของ Intel ภายใต้กฎหมายการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม ในกรณีที่มีการผิดข้อตกลงหรือการละเมิดเงื่อนไขโดยคุณ รวมทั้งการดำเนินการใดๆ ของคุณที่อาจทำให้เกิดความสูญเสียหรือการเสื่อมสภาพของภาพลักษณ์ของ Intel ชื่อเสียงหรือสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าของ Intel ทาง Intel สามารถมีคำสั่งดำเนินการเฉพาะใดๆ ในทันทีนอกเหนือจากแนวทางชดเชยอื่นๆ ที่มีเพื่อหยุดยั้งหรือป้องกันความเสียหาย การสูญเสีย หรือการเสื่อมสภาพที่ไม่สามารถแก้ไขได้ดังกล่าว

9.3. ประกาศแจ้งและเอกสารแนบ ประกาศแจ้งจาก Intel ถึงผู้ได้รับอนุญาตสามารถจะต้องจัดส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางไปรษณีย์ บริการจัดส่งหรือนำส่งด้วยตัวเอง ไปยังผู้ติดต่อที่กำหนดไว้ในสิทธิ์การใช้งานหรือผู้ลงนามในข้อตกลงด้านล่าง คำบอกกล่าวจากผู้ได้รับอนุญาตถึง Intel จะต้องจัดส่งดังนี้:

Director Trademarks & Brands

Intel Corporation

2200 Mission College Blvd
RN4-151
Santa Clara, CA 95054
Trademarks.and.brands@intel.com

ภาคผนวก A

แบรนด์แพลตฟอร์ม

Intel vPro®/vPro®