วิดีโอเปิดตัวของ Intel® Partner Alliance

วิดีโอเปิดตัวนี้จะนำเสนอข้อมูลภาพรวมของโปรแกรม Intel® Partner Alliance รวมไปถึงคุณค่าของโปรแกรม โครงสร้าง และบทบาทด้านสิทธิประโยชน์