คู่มือผู้ใช้งานโปรแกรม Intel® Partner Alliance

คู่มือนี้จะอธิบายโปรแกรม คุณค่าของโปรแกรม โครงสร้าง บทบาทด้านสิทธิประโยชน์ และวิธีการลงทะเบียนและใช้งานพอร์ทัลพาร์ทเนอร์