จัดระเบียบอินสแตนซ์ SAP HANA ในคลาวด์

คุณประโยชน์ของ SAP HANA บนสถาปัตยกรรม Intel® มีอะไรบ้าง Josh Hilliker ผู้อำนวยการ Cloud Solutions ของ Intel สำรวจข้อกังวลและคำถามทั่วไป และโซลูชันที่สามารถช่วยให้บริษัทของคุณลด TCO ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย และปรับเน้นประสิทธิภาพด้วย SAP HANA และเทคโนโลยี Intel® ที่ปรับขยายได้และเชื่อถือได้