ปรับอินสแตนซ์ SAP HANA ให้ดีเยี่ยมในระบบคลาวด์

SAP HANA บนสถาปัตยกรรม Intel®มีข้อดีอย่างไรบ้าง Josh Hilliker ผู้อํานวยการฝ่ายโซลูชันคลาวด์ของ Intel สํารวจข้อกังวลและคําถามทั่วไป และโซลูชันที่สามารถช่วยบริษัทของคุณลด TCO ปรับปรุงความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพด้วยโซลูชัน SAP HANA และ Intel® ที่ปรับขนาดได้ เชื่อถือได้

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้