วิธีการส่งเสริมแนวโน้มที่ดีของบริการคลาวด์

รับชม Josh Hilliker สถาปนิกและผู้อำนวยการ Cloud Solutions ของ Intel แจกแจงหลักการสำคัญสามประการที่ต้องปฏิบัติเมื่อทำการออกแบบกลยุทธ์คลาวด์ที่เหมาะสมสำหรับลูกค้าของคุณ ทำตามหลักการเหล่านี้ แล้วแนวโน้มที่ดีของคลาวด์จะกลายเป็นจริง