การปรับขนาดบนระบบคลาวด์ให้เหมาะสม

ระบบคลาวด์สาธารณะมีท่าทีที่ดีว่าจะจับคู่ความต้องการด้านทรัพยากรการประมวลผลในปัจจุบันของบริษัทกับจำนวนและประเภทของโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ยังจำเป็นต้องมีการใช้ตัดสินใจเข้ามาช่วย เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจัดสรรไม่เพียงพอหรือใช้จ่ายมากเกินไปในโซลูชันระบบคลาวด์ ในรายการ Intel® Cloud TV ตอนนี้จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีปรับขนาดระบบคลาวด์ให้เหมาะสม เพื่อให้ลูกค้าได้รับทรัพยากรการประมวลผลที่ต้องการโดยไม่ต้องจัดสรรไว้มากเกินไป