การปรับใช้โซลูชันการจัดเก็บข้อมูลจากคลาวด์สู่ Edge

Garima Kapoor ผู้ร่วมก่อตั้ง MinIO อธิบายว่าวิวัฒนาการของเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายได้อย่างไร MinIO นําเสนออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลออบเจ็กต์ประสิทธิภาพสูงที่เข้ากันได้กับ S3 ไปยังระบบคลาวด์สาธารณะ, การเผยแพร่ Kubernetes, คลาวด์ส่วนตัวและ Edge

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้