เปลี่ยนโฉมองค์กรด้วย SAP Cloud

Eamonn O'Neill ผู้ร่วมก่อตั้งและ CTO ของ Eamonn O'Neill ครอบคลุมตัวอย่างของลูกค้าในการใช้งานจริงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบคลาวด์ รวมถึงปัจจัยหลักและความสําเร็จ Lemongrass เป็นผู้ให้บริการที่เปิดใช้งานซอฟต์แวร์โดยมุ่งเน้นการให้บริการที่มีการจัดการที่เหนือกว่าและอัตโนมัติให้กับลูกค้าองค์กรด้วย SAP Cloud

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้