สร้างผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นด้วยคลาวด์

รองประธานอาวุโสของ HCL Technologies Piyush Saxena อธิบายว่าโซลูชันคลาวด์และ AI ที่สมบูรณ์กําลังสร้างผลลัพธ์ที่ดีขึ้นให้กับลูกค้าอย่างไร ด้วยความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัล วิศวกรรมและคลาวด์ HCLTech นําเสนอโซลูชันที่ตอบสนองความต้องการแบบดั้งเดิม การเปลี่ยนแปลง และในอนาคตของลูกค้าทั่วโลก

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้