การวางแผนเพื่อความคล่องตัวและการเปลี่ยนแปลงบนคลาวด์

ผู้อํานวยการฝ่ายบริหารโครงการของ Alluxio Adit Madan แสดงให้เห็นว่าบริการคลาวด์ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในขณะที่พัฒนาอย่างรวดเร็วอย่างไร Alluxio เป็นเลเยอร์การประสานข้อมูลโอเพนซอร์สที่นําข้อมูลเข้าใกล้การประมวลผลสําหรับเวิร์คโหลด big data และ AI/ML ในระบบคลาวด์

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้