การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจด้วยการเรียนรู้ของเครื่อง

ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการของ Aible Arijit Sengupta แบ่งปันว่าการเรียนรู้ของเครื่องและ AI จะเพิ่มนวัตกรรมและคุณค่าให้กับโครงการของลูกค้าอย่างไร Aible เปลี่ยนวิธีการที่บริษัทต่างๆ ทําการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ ดําเนินการอย่างเหมาะสม ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและปรับให้สอดคล้องทั่วทั้งองค์กรโดยใช้ AI ในฐานะผู้เปิดใช้งานสําหรับการทํางานร่วมกันในวงกว้าง

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้