บริการใหม่ที่รองรับโดยคลาวด์

Jason Mitchell กรรมการผู้จัดการของ Accenture อธิบายว่าแนวทางแรกบนคลาวด์และการผสมผสานข้อมูลและ AI เชิงกลยุทธ์ช่วยให้ลูกค้าประสบความสําเร็จได้อย่างไร เน้นความเชี่ยวชาญด้านบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการให้คําปรึกษา

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้