การเตรียมข้อมูลสำหรับการโยกย้ายสู่ระบบคลาวด์

สิ่งที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการโยกย้ายไปสู่ระบบคลาวด์สาธารณะที่ประสบความสำเร็จนั้นเกิดขึ้นก่อนที่เวิร์กโหลดสักอย่างจะเริ่มต้นขึ้นเสียอีก ในตอนนี้ของ Cloud TV จะอธิบายว่าเหตุใดการอุทิศเวลาเป็นการเฉพาะสำหรับการเตรียมข้อมูลที่จะย้ายจากเซิร์ฟเวอร์ภายในองค์กรไปยังเซิร์ฟเวอร์บนระบบคลาวด์จึงเป็นเรื่องสำคัญ