การวัดประสิทธิภาพคลาวด์สามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพได้

การสร้างความมั่นใจว่าอินสแตนซ์การประมวลผลที่เหมาะสมและฮาร์ดแวร์พื้นฐานถูกเลือกสําหรับเวิร์คโหลดบนคลาวด์สามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากต่อสิ่งที่ลูกค้าของคุณออกจากระบบคลาวด์และพวกเขาจ่ายค่าบริการคลาวด์เป็นจํานวนเท่าใด การวัดประสิทธิภาพในระบบคลาวด์สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและพิสูจน์ผลตอบแทนจากการลงทุนในระบบคลาวด์ได้ เรียนรู้ว่าธุรกิจของคุณสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างไร

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้