จุดเปลี่ยน: "ตอนตกใจ" และ "ตอนเค้น"

Josh Hilliker ผู้อำนวยการ Cloud Solutions ของ Intel กล่าวถึงเวลาและวิธีการปรับเน้นประสิทธิภาพในคลาวด์ในรายการ Intel® Cloud TV ตอนนี้ การตัดสินใจว่าเมื่อไหร่จะปรับเน้นประสิทธิภาพหรือวิธีการปรับเน้นประสิทธิภาพมักจะเกิดขึ้น ณ จุดเปลี่ยนสองประการ: ตอนตกใจ และตอนเค้น ตอนตกใจเกิดขึ้นเมื่อคุณได้รับการใบเรียกเก็บค่าบริการคลาวด์เป็นครั้งแรก และตอนเค้นเกิดขึ้นหลังผ่านไปสองสามเดือนเมื่อคุณพยายามตัดสินใจว่าต้องทำอะไรบ้างเพื่อใช้ประโยชน์จากบริการคลาวด์ได้อย่างเต็มที่ เรียนรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับการปรับเน้นประสิทธิภาพในคลาวด์