อย่าปล่อยให้คุณผูกติดกับคลาวด์เดียว

ปัจจุบันการมีโซลูชันคลาวด์เดียวไม่เพียงพออีกต่อไป Josh Hilliker ผู้อำนวยการ Cloud Solutions ของ Intel ลงลึกเกี่ยวกับรูปแบบคลาวด์ต่างๆ และวิธีการป้องกันการผูกติดกับผู้ขายเพียงรายเดียวด้วยโซลูชันมัลติคลาวด์ ทำความเข้าใจว่าสถาปัตยกรรมทั่วไป ความสะดวกพกพา ความเสี่ยง ประสิทธิภาพ และต้นทุนต่างมีบทบาททำให้โซลูชันคลาวด์ของคุณรองรับอนาคตได้อย่างไร