การควบรวม การเข้าซื้อกิจการ และระบบคลาวด์

การควบรวมและเข้าซื้อกิจการอาจนำไปสู่การรวมแบรนด์ สายผลิตภัณฑ์ และฟังก์ชันต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อขยายผลลัพธ์ทางธุรกิจหรือสร้างการหยุดชะงักและการทำงานที่ไม่ปกติ โดยทั่วไปจะขึ้นอยู่กับว่าส่วนประกอบต่างๆ ถูกรวมเข้าด้วยกันได้ดีเพียงใด อาจกล่าวได้เช่นเดียวกันสำหรับการวมกันของโครงสรางพื้นฐานด้านไอทีหลายๆ ตัวเมื่อนำมารวมกัน ในตอนนี้ของ Cloud TV จะอธิบายวิธีต่างๆ ในการใช้ประโยชน์จากระบบคลาวด์เพื่อให้มั่นใจว่าจะประสบความสำเร็จในการจัดการกับความท้าทายนี้