ความปลอดภัยและประสิทธิภาพด้วยตัวเร่งความเร็วการเข้ารหัสที่ใช้ฮาร์ดแวร์

ความปลอดภัยในระบบคลาวน์เป็นสิ่งสำคัญ แต่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพที่อาจมีผลกระทบถึงประสิทธิผลและค่าใช้จ่ายที่ถูกเรียกเก็บบนระบบคลาวน์ ในตอนนี้ของ Intel® Cloud TV จะช่วยให้คู่ค้าต่างๆ เข้าใจว่า ตัวเร่งความเร็วการเข้ารหัสที่ใช้ฮาร์ดแวร์สามารถช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะจัดการกับการปกป้องข้อมูลของลูกค้าและข้อกังวลระดับบริการในระบบคลาวน์ได้อย่างไร