ความปลอดภัยและประสิทธิภาพด้วยตัวเร่งความเร็ว Crypto ที่ใช้ฮาร์ดแวร์

การรักษาความปลอดภัยในระบบคลาวด์เป็นสิ่งสําคัญ แต่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทํางานและจํานวนบิลบนคลาวด์ ตอนของ Intel® Cloud TV นี้ช่วยให้พาร์ทเนอร์เข้าใจว่าตัวเร่งความเร็วคริปโตที่ใช้ฮาร์ดแวร์สามารถช่วยยืนยันถึงข้อกังวลด้านการปกป้องข้อมูลและระดับบริการของลูกค้าในระบบคลาวด์ได้อย่างไร

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้