คลาวด์คอนเทนเนอร์ต้องได้รับการปรับเน้นประสิทธิภาพ

Josh Hilliker ผู้อำนวยการ Cloud Solutions ของ Intel และ Andrew Hillier ผู้ร่วมก่อตั้งและ CTO ของ Densify ร่วมถกกันถึงความท้าทายจากการใช้คอนเทนเนอร์ในคลาวด์ และทำไมการกำหนดค่าคลาวด์คอนเทนเนอร์ถึงสำคัญ คุณสมบัติและการปรับเน้นประสิทธิภาพฮาร์ดแวร์ก็ช่วยประหยัดต้นทุนได้เช่นกัน มาฟังว่า Andrew และ Josh กล่าวไว้อย่างไรบ้างในรายการ Intel® Cloud TV ตอนนี้