ทําไมจึงต้องย้าย VMware บนสถาปัตยกรรม Intel®

Josh Hilliker ผู้อํานวยการฝ่ายโซลูชันคลาวด์ของ Intel ได้ลงลึกถึงความท้าทายและประโยชน์ในการย้าย VMware ไปยังคลาวด์ Intel มีประวัติอันยาวนานและการร่วมมือกันอย่างยอดเยี่ยมกับ VMware ดังนั้นการย้ายไปใช้สถาปัตยกรรม Intel®จึงเป็นเรื่องง่าย รับฟังเพิ่มเติมจาก Josh ได้ในตอนนี้ของ Intel® Cloud TV

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้