คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการลงชื่อเข้าใช้ Intel®

คุณต้องลงชื่อเข้าใช้เพื่อรับคำตอบ หากคุณยังประสบปัญหา ติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านล่างนี้


ฉันลืมรหัสผ่านของฉัน
ฉันลืมชื่อผู้ใช้ของฉัน

 

หมายเหตุ

 

หากคุณไม่ทราบชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ก่อนอื่นให้ เรียกดูชื่อผู้ใช้ของฉันตามด้วยรหัสผ่านของฉัน

หากคุณไม่ได้รับอีเมลจาก Intel:

 

 • โปรดรอเนื่องจากอาจต้องใช้เวลาถึง 20 นาทีในการส่งอีเมลถึงคุณ
 • ตรวจสอบในโฟลเดอร์สแปมหรือขยะ
 • หากคุณใช้งานหลายอีเมลแอดเดรส ตรวจสอบว่าคุณเลือกบัญชีที่ถูกต้อง

ใช้:

แปด (8) ถึงสิบห้า (15) อักขระ

อักขระตัวอักษร (a-z; A-Z) อย่างน้อยหนึ่งตัว

ตัวเลข (0-9) อย่างน้อยหนึ่งตัว

อักขระพิเศษอย่างน้อย 1 ตัว (ดูตารางแบบเต็มด้านล่าง) 

 

ห้ามใช้:

อักขระที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ (เช่น µ β Ϊ é )

ชื่อผู้ใช้ของคุณ:

อักขระซ้ำกันสามตัวหรือมากกว่า (เช่น ‘1111’ , ‘aaa’)

อีเมลแอดเดรสในระเบียนข้อมูลสำหรับบัญชีดังกล่าว

รหัสผ่านก่อนหน้านี้

เว้นช่องว่างนำหน้าหรือต่อท้าย

 

อนุญาตให้ใช้อักขระพิเศษในรหัสผ่านได้

 

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

:

;

<

=

>

?

@

[

\

]

^

_

`

{

|

}

~

 

ชื่อผู้ใช้จะต้องตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กและสามารถประกอบด้วยตัวอักษร ตัวเลข และอักขระพิเศษ:

มหัพภาค (.)

สัญประกาศ (_)

ยัติภังค์ (-)

สัญลักษณ์ "at" (@)

หากคุณเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ใช้เดิม โปรดรอหนึ่งหรือสองนาทีเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผลแล้วจึงลงชื่อเข้าใช้อีกครั้ง


หมายเหตุ: คุณอาจใช้อีเมลแอดเดรสเป็นชื่อผู้ใช้ได้  แต่หากคุณเปลี่ยนแปลงอีเมลแอดเดรสของคุณ ชื่อผู้ใช้ของคุณจะยังคงเดิมเว้นแต่ว่าคุณจะอัพเดตด้วยการลงชื่อเข้าใช้บัญชี Intel ของคุณ

ตรวจสอบว่าปิดปุ่ม Caps Lock และ Num Lock จากนั้นพิมพ์อีเมลและรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง

หากคุณรู้สึกว่าชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณอาจไม่ถูกต้อง

ฉันลืมรหัสผ่านของฉัน
ฉันลืมชื่อผู้ใช้ของฉัน

หากคุณไม่ได้รับอีเมลจาก Intel ให้ตรวจสอบในโฟลเดอร์สแปมหรือขยะ

บัญชี Intel จะถูกล็อคหลังจากการลงชื่อเข้าใช้ไม่สำเร็จ 10 ครั้ง โปรดรอ 10 นาที และลองใหม่อีกครั้ง

หากคุณยังไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้ได้ โปรดรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ

หากคุณไม่ได้รับอีเมลจาก Intel ให้ตรวจสอบในโฟลเดอร์สแปมหรือขยะ

หากต้องการอัพเดตอีเมลหรือข้อมูลอื่นๆ ของคุณ โปรดลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ

หากคุณไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้บัญชี Intel ของคุณได้ โปรดติดต่อเราตามข้อมูลที่ให้ไว้ด้านล่าง

หากคุณประสบปัญหา ...

การดำเนินการที่แนะนำ

…ต่างๆ ในการรีเซ็ตรหัสผ่านหรือหากข้อความแสดงข้อผิดพลาดยังคงแสดงขึ้น:

"ไม่สามารถรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณได้ในเวลานี้ โปรดลองอีกครั้งในภายหลัง",

รีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ

… เว็บเพจที่ไม่ต้องการ เช่น เว็บไซต์การรับประกันหรือเว็บไซต์ชุมชน ปรากฏขึ้นเมื่อคุณพยายามเข้าสู่ระบบ

คุณอาจจำเป็นต้องลงทะเบียนในโปรแกรม Intel ของคุณอีกครั้ง

เมื่อลงทะเบียนอีกครั้งแล้ว บัญชีของคุณจะถูกเปิดใช้งานอีกครั้ง

…ข้อความ:

"ไม่สามารถรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณได้ในเวลานี้ โปรดลองอีกครั้งในภายหลัง"

หลังจากที่คุณรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณแล้ว

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบว่ารหัสผ่านของคุณตรงตามกฎรหัสผ่านที่ระบุไว้ในคำถาม ‘ฉันจะสร้างรหัสผ่านที่ถูกต้องได้อย่างไร’

ขั้นตอนที่ 2: รีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ

หากยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ โปรดติดต่อเราตามข้อมูลที่ให้ไว้ด้านล่าง

…เพจว่างเปล่าพร้อมข้อความ:

 "การตรวจสอบอีเมลหมดอายุแล้ว"

 1. ไปที่ ลงชื่อเข้าใช้ Intel
 2. คลิกที่ ลงชื่อเข้าใช้สำรอง หน้าจอ ลงชื่อเข้าใช้ จะแสดงขึ้น
 3. ป้อนข้อมูลรับรองการเข้าสู่ระบบของคุณ
 4. เมื่อคุณคลิกลงชื่อเข้าใช้
 5. คุณจะได้รับคำขอตรวจสอบอีเมลในกล่องจดหมายเข้าของคุณภายใน 5-10 นาที
 6. โปรดดำเนินการตามการตรวจสอบอีเมล

… ไม่ได้รับข้อความ

ติดต่อตัวแทนช่องทางการขายหรือตัวแทนขายของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ เนื่องจากสิทธิ์ของคุณอาจหมดอายุแล้ว (โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือจากช่องทางดังกล่าวก่อน)

หรือติดต่อเราตามข้อมูลที่ให้ไว้ด้านล่าง

 

 

 

เพื่อให้มั่นใจว่าคุณสมบัติทั้งหมดใช้งานได้ โปรดใช้เวอร์ชันล่าสุดของเบราว์เซอร์ต่อไปนี้: Microsoft Edge, Mozilla Firefox*, Google Chrome

และเปิดใช้งานคุ้กกี้ในเบราว์เซอร์และล้างแคชของเบราว์เซอร์ของคุณ โปรดดูวิธีใช้เบราเซอร์สำหรับคำแนะนำ

ตรวจสอบว่าปิดปุ่ม Caps Lock และ Num Lock จากนั้นพิมพ์อีเมลและรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง

หากคุณรู้สึกว่าชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณอาจไม่ถูกต้อง

ฉันลืมรหัสผ่านของฉัน
ฉันลืมชื่อผู้ใช้ของฉัน

หากคุณไม่ได้รับอีเมลจาก Intel ให้ตรวจสอบในโฟลเดอร์สแปมหรือขยะ

บัญชี Intel จะถูกล็อคหลังจากการลงชื่อเข้าใช้ไม่สำเร็จ 10 ครั้ง โปรดรอ 10 นาที และลองใหม่อีกครั้ง

หากคุณยังไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้ได้ โปรดรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ

หากคุณไม่ได้รับอีเมลจาก Intel ให้ตรวจสอบในโฟลเดอร์สแปมหรือขยะ

หากต้องการอัพเดตอีเมลหรือข้อมูลอื่นๆ ของคุณ โปรดลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ

หากคุณไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้บัญชี Intel ของคุณได้ โปรดติดต่อเราตามข้อมูลที่ให้ไว้ด้านล่าง

หากคุณประสบปัญหา ...

การดำเนินการที่แนะนำ

…ต่างๆ ในการรีเซ็ตรหัสผ่านหรือหากข้อความแสดงข้อผิดพลาดยังคงแสดงขึ้น:

"ไม่สามารถรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณได้ในเวลานี้ โปรดลองอีกครั้งในภายหลัง",

รีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ

… เว็บเพจที่ไม่ต้องการ เช่น เว็บไซต์การรับประกันหรือเว็บไซต์ชุมชน ปรากฏขึ้นเมื่อคุณพยายามเข้าสู่ระบบ

คุณอาจจำเป็นต้องลงทะเบียนในโปรแกรม Intel ของคุณอีกครั้ง

เมื่อลงทะเบียนอีกครั้งแล้ว บัญชีของคุณจะถูกเปิดใช้งานอีกครั้ง

…ข้อความ:

"ไม่สามารถรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณได้ในเวลานี้ โปรดลองอีกครั้งในภายหลัง"

หลังจากที่คุณรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณแล้ว

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบว่ารหัสผ่านของคุณตรงตามกฎรหัสผ่านที่ระบุไว้ในคำถาม ‘ฉันจะสร้างรหัสผ่านที่ถูกต้องได้อย่างไร’

ขั้นตอนที่ 2: รีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ

หากยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ โปรดติดต่อเราตามข้อมูลที่ให้ไว้ด้านล่าง

…เพจว่างเปล่าพร้อมข้อความ:

 "การตรวจสอบอีเมลหมดอายุแล้ว"

 1. ไปที่ ลงชื่อเข้าใช้ Intel
 2. คลิกที่ ลงชื่อเข้าใช้สำรอง หน้าจอ ลงชื่อเข้าใช้ จะแสดงขึ้น
 3. ป้อนข้อมูลรับรองการเข้าสู่ระบบของคุณ
 4. เมื่อคุณคลิกลงชื่อเข้าใช้
 5. คุณจะได้รับคำขอตรวจสอบอีเมลในกล่องจดหมายเข้าของคุณภายใน 5-10 นาที
 6. โปรดดำเนินการตามการตรวจสอบอีเมล

… ไม่ได้รับข้อความ

ติดต่อตัวแทนช่องทางการขายหรือตัวแทนขายของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ เนื่องจากสิทธิ์ของคุณอาจหมดอายุแล้ว (โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือจากช่องทางดังกล่าวก่อน)

หรือติดต่อเราตามข้อมูลที่ให้ไว้ด้านล่าง

 

 

 

เพื่อให้มั่นใจว่าคุณสมบัติทั้งหมดใช้งานได้ โปรดใช้เวอร์ชันล่าสุดของเบราว์เซอร์ต่อไปนี้: Microsoft Edge, Mozilla Firefox*, Google Chrome

และเปิดใช้งานคุ้กกี้ในเบราว์เซอร์และล้างแคชของเบราว์เซอร์ของคุณ โปรดดูวิธีใช้เบราเซอร์สำหรับคำแนะนำ

ติดต่อ Intel

ต้องการความช่วยเหลือ

ติดต่อเราได้ตลอดเวลา เราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

ส่งคำขอ

แชท

คุณสามารถติดต่อผ่านแชทได้ในวันและเวลาทำการ

คุยเลย

โทรศัพท์

เจ้าหน้าที่จะให้บริการในวันและเวลาทำการตามปกติ

ดูสมุดรายชื่อโทรศัพท์