รายงานผลการดำเนินงานประจำปีของ Intel IT ปี 2023-2024

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีของ Intel IT ฉบับนี้จะแสดงแผนภาพความคืบหน้าและผลลัพธ์ของเรา ในขณะที่เรากำลังพัฒนาการเติบโตของ Intel อย่างไม่หยุดยั้ง