• <กลับสู่คอลเล็คชั่น

Intel® Xeon® Processor E5-2400/2600, C604/C602-J Chipset: Diagram

This block diagram provides a description of the functions, capabilities, and connectivity within the Intel® processor platform shown. Based on the Intel® microarchitecture formerly codenamed Sandy Bridge, this processor series is the first to offer solutions ranging from 8-core/single-socket up to 16-core/dual-socket, providing significant performance improvement over previous generations. When paired with the Intel® C604 or Intel® C602-J chipset, single- or dual-socket configurations maintain compatibility with enterprise platform requirements.

Intel® Xeon® processor E5-2600 and E5-2400 series with Intel® C604/C602-J chipset, formerly Romley-EP/EN (Sandy Bridge-EP/EN + Patsburg) >

Enable Intelligent Designs

Intel® Embedded Design Center

เข้าถึงความช่วยเหลือด้านเทคนิคและการขาย ลงทะเบียนบัญชี intel EDC หรือจัดการบัญชีของคุณ

ติดต่อเรา >

Design Resources

วิดีโอ

การพูดคุย

การพูดคุย