• <กลับสู่คอลเล็คชั่น

Intel® I/O Processors

Reduce communications bottleneck

Previous generations of embedded Intel® processors may not be supported by Intel. Refer to the comprehensive embedded processor and chipset roadmap for products backed by Intel’s 7-year extended lifecycle support.

Features

Product1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 PCI Express* (PCIe*) PCI Speed Clock Speed SAS/SATA Ports Memory Type Max Memory Launched
IOP348 x8 PCIe x8 PCI-E to 133 MHz PCI-X 1.2 GHz 8 533 MHz 32/64-bit DDR-II SDRAM 4 GB Q1 '05
IOP342 x8 PCIe x8 PCI-E to 133 MHz PCI-X 1.2 GHz N/A 533 MHz 32/64-bit DDR-II SDRAM 4 GB Q1 '03
IOP341 x8 PCIe x8 PCI-E to 133 MHz PCI-X 1.2 GHz N/A 533 MHz 32/64-bit DDR-II SDRAM 4 GB Q1 '03
IOP333 x8 PCIe x8 PCI-E to 133 MHz PCI-X 800 MHz N/A 333-400 MHz 32/64-bit DDR SDRAM 2 GB (DDR)
1 GB (DDRII)
Q2 '02
IOP331   133 MHz PCI-X 800 MHz N/A 333-400 MHz 32/64-bit DDR SDRAM 2 GB (DDR)
1 GB (DDRII)
Q2 '02

Additional Resources

Technical documents
  Application Note: Intel® 81348 I/O Processor Thermal Design Considerations PDF 628KB
  Application Note: Intel® 81348 I/O Processor Initialization
  Application Note: Intel® 81348 I/O Processor SRAM DMA
  Application Note: Intel® 81341 and 81342 I/O Processors Thermal Design Considerations PDF 550KB
  Application Note: Intel® 80333 I/O Processor Thermal Design Guidelines
  Application Note: Intel® 80321 I/O Processor Software Conversion to Intel® 80331 I/O Processor
  Application Note: Optimized Linux* Code for Intel XScale® Microarchitecture
  Datasheet: Intel® 81348 I/O Processor
  Datasheet: Intel® 81341 and Intel® 81342 I/O Processors
  Datasheet: Intel® 80333 I/O Processor
  Datasheet: Intel® 80331 I/O Processor
  Guide: Intel® 81348 I/O Processor Design Review Checklist
  Guide: Intel® 81341 and 81342 I/O Processors Design Review Checklist PDF 418KB
  Guide: Intel® 81348 I/O Processor Design PDF 2.15MB
  Guide: Intel® 81341 and Intel® 81342 I/O Processors Design PDF 2.05MB
  Guide: Intel® 80333 I/O Processor Design Guide
  Guide: Intel® 80331 I/O Processor Design Guide
  Guide: Intel® 80331 I/O Processor Thermal Design Guidelines
  Guide: Intel® I/O Processors Linux-Debian* Installation Guide
  Guide: 3rd Generation Intel XScale® Microarchitecture Software Design
  Manual: Intel® 81341 and 81342 I/O Processors Developer’s Manual
  Manual: Intel® 80333 I/O Processor Developer's Manual
  Manual: Intel® 80331 I/O Processor Developer's Manual
  Manual: Intel® 80331 I/O Processor Application Accelerator Unit D-0 Addendum
  Manual: Intel® IQ80331 I/O Processor Evaluation Platform Board Manual
  Manual: Intel XScale® Core Developer’s Manual
  Manual: 3rd Generation Intel XScale® Microarchitecture Developer’s Manual
  Manual: Host Bus Adapter Customer Reference Board Manual for 8134x I/O Processors
  Manual: External Storage Design Customer Reference Board Manual for 8134x I/O Processors
  Performance Brief: Why SAS? Serial Attached SCSI (SAS) Technology
  Product Brief: Intel® IOP34x Storage Processor Family featuring Intel XScale® technology
  Product Brief: Intel® IOP348 I/O Processor featuring Intel XScale® technology
  Product Brief: Intel® IOP348 I/O Processor Storage Processing
  Product Brief: Intel® IOP341 and IOP342 I/O Processors
  Product Brief: Intel® IOP333 I/O Processor with Intel XScale® Microarchitecture
  Product Brief: Intel® IOP331 I/O Processor with Intel XScale® Microarchitecture
  Schematic: External Storage Design Schematics for Intel® 8134x I/O Processors
  Schematic: Host Bus Adapter Schematics for Intel® 8134x I/O Processors PDF 1.70MB
  Schematic: 80331 Allegro* Layout Symbol
  Schematic: 80331 OrCAD* Library Symbol
  Schematic: Intel® IQ80331 Intel® Double Data Rate (Intel® DDR) DIMM Evaluation Platform Board Schematics
  Schematic: Intel® IQ80331 I/O Processor Intel® Double Data Rate (Intel® DDR)-II 400 Evaluation Platform Board Schematics
  Schematic: Intel® 80331 I/O Processor Schematic Review Checklist
  Specification Update: Intel® 81348 I/O Processors
  Specification Update: Intel® 80333 I/O Processor
  Specification Update: Intel® 80331 I/O Processor
  Specification Update: Error correcting code (ECC) Handling Issues on Intel XScale® I/O Processors
Tools and software
  Guide: Evaluation Board Selector Guide for Intel® I/O Processors
  Intel® 81341 I/O processor BSDL file
  Intel® 81342 I/O processor BSDL file
  Intel® 81341 I/O processor IBIS file
  Intel® 81342 I/O processor IBIS file
  Intel® 80333 I/O processor IBIS file
  Intel® 80333 I/O processor BSDL file
  Intel® 80331 I/O processor IBIS file
  Intel® 80331 I/O processor BSDL file
  Intel® 80331 I/O processor BSDL support file

วิดีโอ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

open

1. ข้อมูลที่ส่งให้ Intel ผ่านฟอร์มของเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ข้อบังคับของคำแถลงด้านความเป็นส่วนตัวของ Intel® Embedded Design Center: www.intel.com/content/www/us/en/intelligent-systems/edc-privacy.html

2. หมายเลขโปรเซสเซอร์ของ Intel ไม่ได้เป็นเครื่องบ่งชี้ประสิทธิภาพ แต่หมายเลขโปรเซสเซอร์จะแสดงถึงความแตกต่างของคุณลักษณะในโปรเซสเซอร์แต่ละตระกูล โดยไม่ข้ามตระกูลของโปรเซสเซอร์ที่แตกต่างกัน โปรดดู www.intel.com/content/www/th/th/processors/processor-numbers.html สำหรับรายละเอียด

3. Execute Disable Bit ต้องการระบบที่เปิดใช้งาน Execute Disable Bit ตรวจสอบกับผู้ผลิตพีซีของคุณเพื่อหาว่าระบบของคุณมีความสามารถในฟังก์ชันนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม www.intel.com/technology/xdbit/index.htm

4. Intel® Hyper-Threading Technology จำเป็นต้องมีระบบที่รองรับ Intel HT Technology โปรดตรวจสอบข้อมูลกับผู้ผลิตพีซีของคุณ ประสิทธิภาพจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เฉพาะที่ใช้ ไม่มีใน Intel® Core™ i5-750 เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงรายละเอียดเรื่องโปรเซสเซอร์ใดบ้างที่สนับสนุน Intel HT Technology โปรดไปที่ http://www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/hyper-threading/hyper-threading-technology.html

5. เทคโนโลยี Intel® vPro™ มีความซับซ้อนและจำเป็นต้องมีการตั้งค่าและการเปิดใช้งาน ความพร้อมใช้งานของคุณลักษณะและผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับการติดตั้งและการปรับตั้งค่าของฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์ และสภาพแวดล้อมด้าน IT ของคุณ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้ดูที่: www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/vpro/intel-vpro-technology-developer.html

6. Intel® Active Management Technology (Intel® AMT) จำเป็นต้องมีการเปิดใช้งานและระบบที่มีการเชื่อมต่อเครือข่ายขององค์กร, ชิปเช็ตที่รองรับ Intel® AMT และฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เครือข่าย สำหรับโน้ตบุ๊ก, Intel® AMT อาจไม่สามารถใช้งานได้ หรือความสามารถบางอย่างอาจถูกจำกัดตามระบบปฏิบัติการของ VPN เมื่อทำการเชื่อมต่อแบบไร้สาย เมื่อใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ เมื่ออยู่ในสถานะ Sleep, Hibernate หรือปิดการทำงาน ผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับฮาร์ดแวร์ การติดตั้งและการปรับตั้งค่า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ http://www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/intel-active-management-technology.html

7. Intel® Anti-Theft Technology จำเป็นต้องมีชิปเซ็ต ไบออส เฟิร์มแวร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้ และการสมัครใช้บริการกับผู้ให้บริการที่รองรับ ไม่มีระบบใดที่สามารถรักษาความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์ในทุกสภาวะ โปรดปรึกษาผู้ผลิตระบบและผู้ให้บริการของคุณเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานและฟังก์ชันการใช้งาน Intel ไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลและ/หรือระบบที่สูญหายหรือที่ถูกขโมย หรือความเสียหายอื่นใดที่เป็นผลตามมาจากสาเหตุดังกล่าว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/anti-theft/anti-theft-general-technology.html

8. ต้องการระบบที่รองรับ Intel® High Definition Audio (Intel® HD Audio) โปรดติดต่อผู้ผลิตพีซีของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม คุณภาพของเสียงจะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และรูปแบบการใช้งานจริง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Intel® HD Audio โปรดดูที่ www.intel.com/design/chipsets/hdaudio.htm

9. สถาปัตยกรรม Intel® 64 ต้องการระบบที่มีโปรเซสเซอร์, ชิปเซ็ต, BIOS, และซอฟต์แวร์ที่สามารถทำงานได้แบบ 64 บิต ประสิทธิภาพจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่คุณใช้ โปรดติดต่อผู้ผลิตพีซีของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/microarchitecture/intel-64-architecture-general.html

10. Intel® Stable Image Platform Program สอบถามผู้ผลิตพีซีของคุณว่ามีระบบที่ตรงตามข้อแนะนำของ Intel SIPP หรือไม่ Intel SIPP เป็นโปรแกรมไคลเอ็นต์เท่านั้น และไม่นำไปใช้กับเซิร์ฟเวอร์ หรือมือถือและ/หรือโทรศัพท์ที่ใช้ Intel® สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.intel.com/content/www/us/en/computer-upgrades/pc-upgrades/sipp-intel-stable-image-platform-program.html

11. คุณลักษณะและคุณประโยชน์ของเทคโนโลยี Intel® จะขึ้นอยู่กับการปรับตั้งค่าระบบ และอาจจำเป็นต้องเปิดใช้งานฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือบริการบางอย่าง ประสิทธิภาพอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการปรับตั้งค่าของระบบ ไม่มีระบบคอมพิวเตอร์ใดที่จะปลอดภัยอย่างสมบูรณ์แบบ ตรวจสอบกับผู้ผลิตหรือผู้ค้าปลีกของคุณ หรือเรียนรู้เพิ่มเติมที่ www.thailand.intel.com/txt

12. Intel® Virtualization Technology ต้องการระบบคอมพิวเตอร์ที่มีโปรเซสเซอร์ Intel® ที่รองรับเทคโนโลยี ไบออสและ Virtual Machine Monitor (VMM) การทำงาน ประสิทธิภาพ หรือคุณประโยชน์อื่นๆ จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชันซอฟต์แวร์อาจไม่เข้ากันกับระบบปฏิบัติการทั้งหมด ขอคำปรึกษาจากผู้ผลิตพีซีของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.intel.com/content/www/us/en/virtualization/virtualization-technology/hardware-assist-virtualization-technology.html

13. เทคโนโลยี Intel® Turbo Boost ต้องการระบบซึ่งสามารถรองรับเทคโนโลยี Intel Turbo Boost ขอคำปรึกษาจากผู้ผลิตพีซีของคุณ ประสิทธิภาพอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และการปรับตั้งค่าของระบบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ http://www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/turbo-boost/turbo-boost-technology.html