ชิปเซ็ต Intel® 945G และ Intel® 945GC Express: ข้อมูลสรุป

ข้อมูลสรุปผลิตภัณฑ์: ภาพรวมของชิปเซ็ต Intel® 945G Express และ Intel® 945GC Express มาพร้อมกับไฮไลต์และคุณสมบัติสำหรับการประมวลผลแบบเอ็มเบ็ดเด็ด เช่น ประสิทธิภาพกราฟิก การจัดการที่ดียิ่งขึ้น และความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูล (รุ่น่.005, ม.ค. 2010)