• <กลับสู่คอลเล็คชั่น

Advanced Technology to Boost Your Intelligent Systems

Discover technologies that lower costs, increase security, and simplify the management of embedded devices

Overview

The proliferation of interconnected smart devices has revolutionized how people and organizations interact, communicate, and work. As demand for devices with greater connectivity and functionality grows so does concern for power management, data transfer, and security. Intel® processors are designed to meet these challenges with advanced technology to simplify the deployment, management, and security of intelligent systems.

 

Packet Processing on Intel® Architecture

With Intel® processors, it's possible to transition from using discrete architectures per major workload (application, control, packet, and signal processing) to a single architecture that consolidates the workloads into a more scalable and simplified solution. As a result, developers may be able to eliminate special-purpose hardware, such as network processors (NPUs), co-processors, application-specific integrated circuits (ASICs), and field-programmable gate arrays (FPGAs).

Consolidate workloads with packet processing on Intel® architecture >

 

Signal Processing on Intel® Architecture

Signal processing functions have often required special-purpose hardware, such as digital signal processors (DSPs) and field-programmable gate arrays (FPGAs). However, recent enhancements to Intel® architecture processors are providing developers an alternative: the ability to execute signal processing workloads on an Intel® processor.

See how signal processing on Intel® architecture can simplify embedded design development >

 

Intel Thermal and Power Management Technology

Embedded developers understand the profound impact power consumption has on end-user utility bills, device form factor, and attainable performance, as well as battery runtime for mobile devices. A very effective way to manage power consumption is to put the system into a lower power state when the system workload decreases. Intel® processors support a number of power states that enable substantial power savings.

Improve battery life with Intel thermal and power management technology >

 

Intel® QuickAssist Accelerator Technology for Embedded Systems

As the complexity of networking and security applications continues to grow, systems need more and more computational resources for workloads, including cryptography, data compression, and pattern matching. Intel® QuickAssist Technology is designed to optimize the use and deployment of algorithm accelerators in these kinds of applications.

Boost embedded systems with Intel® QuickAssist Accelerator >

 

Hardware-Assisted Virtualization Technology

Hardware-based Intel® Virtualization Technology (Intel® VT)1 improves the fundamental flexibility and robustness of traditional software-based virtualization solutions by accelerating key functions of the virtualized platform. This efficiency offers benefits to the IT, embedded developer, and intelligent systems communities.

Design flexible intelligent systems with Intel® Virtualization Technology >

 

Intel® Trusted Execution Technology

Trusted compute pools with Intel® Trusted Execution Technology (Intel® TXT)2 support IT compliance by protecting virtualized data centers’ private, public, and hybrid clouds against attacks toward hypervisor and BIOS, firmware, and other pre-launch software components.

Build secure embedded designs with Intel® Trusted Execution Technology >


Intel® Data Protection Technology for Transactions

Using a combination of hardware authentication and end-to-end encryption, Intel® Data Protection Technology for Transactions is designed to secure data from the moment a transaction is initiated all the way through the storage of the encrypted information on retailer and bank server networks.

Protect payment transactions and consumer information from point-of-sale to server >

 

Enable Intelligent Designs

Resources for intelligent systems developers

Embedded and IoT >

Becoming an embedded developer >

Intel® EDC support

Access technical and sales assistance, register for an Intel EDC account, or manage your account.

Contact us >

Design Resources

วิดีโอ

การพูดคุย

การพูดคุย

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

open

1. Intel® Virtualization Technology (Intel® VT) ต้องการระบบที่โปรเซสเซอร์ Intel®, ไบออส, virtual machine monitor (VMM) ที่รองรับ และสำหรับการใช้งานบางประเภท ต้องมีซอฟท์แวร์ของแพลตฟอร์มที่สามารถรองรับได้ ฟังก์ชันการทำงาน, ประสิทธิภาพ หรือคุณประโยชน์อื่นๆ อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งและอาจต้องการการอัพเดตไบออส แอพพลิเคชันซอฟต์แวร์อาจไม่เข้ากันกับระบบปฏิบัติการทั้งหมด โปรดตรวจสอบกับผู้จำหน่ายแอพพลิเคชันของคุณ

2. คุณลักษณะและคุณประโยชน์ของเทคโนโลยี Intel® จะขึ้นอยู่กับการปรับตั้งค่าระบบ และอาจจำเป็นต้องเปิดใช้งานฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือบริการบางอย่าง ประสิทธิภาพอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการปรับตั้งค่าของระบบ ไม่มีระบบคอมพิวเตอร์ใดที่จะปลอดภัยอย่างสมบูรณ์แบบ ตรวจสอบกับผู้ผลิตหรือผู้ค้าปลีกของคุณ หรือเรียนรู้เพิ่มเติมที่ www.intel.com/txt