• <กลับสู่คอลเล็คชั่น

Intel® Xeon® Processor E5-2600 v2 Product Family with Intel® Communications Chipset 89xx Series: Diagram

This block diagram provides a description of the functions, capabilities, and connectivity within the Intel® platform shown. Based on Intel® microarchitecture (formerly Ivy Bridge) and manufactured on 22-nanometer process technology, these processors provide significant performance and power-efficiency improvement over the previous-generation Intel® Xeon® processor E5-2600 product family. This is the first Intel® Xeon® processor family with extended lifecycle support to offer 10-core/single-socket and 20-core/dual-socket configurations.


Intel® Xeon® processor E5-2600 v2 product family with Intel® Communications Chipset89xx Series, formerly Crystal Forest/Server Refresh (Ivy Bridge-EP + Cave Creek) >

ข้อมูลเพิ่มเติม

Intel® Embedded Design Center

เข้าถึงความช่วยเหลือด้านเทคนิคและการขาย ลงทะเบียนบัญชี intel EDC หรือจัดการบัญชีของคุณ

ติดต่อเรา >

Design Resources

วิดีโอ

การพูดคุย

การพูดคุย