การออกแบบการออกแบบเอฟพีจีเอระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม