เอกสารเอฟพีจีเอทางการแพทย์

ชื่อเรื่อง

วันที่จำหน่าย

คู่มือ

คู่มืออุปกรณ์ Cyclone® IV

ตุลาคม 2014

คู่มืออุปกรณ์ Stratix® IV

ก.ย. 2014

คู่มืออ้างอิงโปรเซสเซอร์ Nios® II

ก.พ. 2014

คู่มืออุปกรณ์ MAX® II (ทุกส่วน)

ส.ค. 2009

หมายเหตุของแอพพลิเคชั่น

AN 224: แนวทางการจัดวางบอร์ดความเร็วสูง

ส.ค. 2009

AN 373: โมดูลอินพุตวิดีโอ Avalon

ธันวาคม 2004

AN 372: คอนโทรลเลอร์ Avalon LCD

ธันวาคม 2004

เอกสารอ้างอิง

เพิ่มขีดความสามารถการประมวลผลด้านยีนส์ผ่าน OpenCL และเอฟพีจีเอ

เม.ย. 2016

ลดเวลาในการพัฒนาระบบการส่องกล้องทางการแพทย์ขั้นสูงด้วยวิธีการที่ใช้งานเอฟพีจีเอ

ส.ค. 2012

การปรับใช้งานกับการสร้างภาพทางการแพทย์โดยใช้เอฟพีจีเอ

ก.ค. 2010

การพัฒนาระบบความปลอดภัยในการใช้งานด้วยเอฟพีจีเอที่ได้รับการรับรอง TÜV

มีนาคม 2010

6 วิธีในการเปลี่ยนไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วย CPLD

ก.ค. 2009

วิวัฒนาการการประมวลผลร่วมเอฟพีจีเอ: ประสิทธิภาพที่ยั่งยืนได้เข้าใกล้ประสิทธิภาพสูงสุด

มิ.ย. 2009

การใช้งานเอฟพีจีเอเพื่อเรนเดอร์กราฟิก และขับเคลื่อนอินเทอร์เฟซ LCD

เม.ย. 2009

การพัฒนาหน้าจอสัมผัสหลายจุด และแผงควบคุมด้วยซีพีแอลดี

ก.พ. 2009

การควบคุมเอาต์พุตอนาล็อกจากซีพีแอลดีดิจิตอลโดยใช้ PWM

พ.ย. 2008

การปรับใช้กราฟิกไปยังโซลูชันที่ใช้งานเอฟพีจีเอ

ก.ย. 2008

การเปรียบเทียบแนวทางการรวม IP สำหรับการปรับใช้เอฟพีจีเอ

ก.พ. 2008

โซลูชันการรักษาความปลอดภัยการออกแบบเอฟพีจีเอโดยใช้อุปกรณ์หน่วยความจำที่ปลอดภัย

ต.ค. 2007

เพิ่มแบนด์วิดธ์ในแอปพลิเคชันการแพทย์ และอุตสาหกรรมด้วยโปรเซสเซอร์ร่วมเอฟพีจีเอ

ก.พ. 2006

คู่มือผู้ใช้

คำแนะนำผู้ใช้ PowerPlay Early Power Estimator

กรกฎาคม 2014

คำแนะนำผู้ใช้ DisplayPort MegaCore Function

มิ.ย. 2014

คำแนะนำผู้ใช้เกี่ยวกับคำสั่งแบบกำหนดเองของ Nios II

ก.พ. 2011