ลงทะเบียนโครงการ Intel® Technology Provider

ใช้เวลาห้านาทีเพื่อกรอกแบบฟอร์มนี้และเข้าเป็นสมาชิกโครงการ Intel® Technology Provider ผ่านทางบริษัทของคุณ

ข้อมูลของฉัน

ชื่อไม่สามารถยาวเกิน 100 ตัวอักษร

ชื่อสกุลไม่สามารถยาวเกิน 100 ตัวอักษร

อีเมลไม่สามารถยาวเกิน 100 ตัวอักษร ใส่ที่อยู่อีเมลที่ถูกต้อง อีเมลได้รับการลงทะเบียนแล้ว ใส่อีเมลใหม่ หรือ ลงชื่อเข้าใช้ > กำลังตรวจสอบ

ที่อยู่อีเมลไม่ตรงกัน

ต้องมีตัวอักษร ต้องมีหมายเลข ต้องมีอักขระพิเศษ ต้องมีความยาวระหว่าง 8 และ 15 ตัวอักษร ไม่ควรมีการเว้นวรรค ไม่สามารถมีตัวอักษรซ้ำกันมากกว่า 2 ครั้งในแถว อนุญาตเฉพาะตัวอักษรภาษาอังกฤษเท่านั้น ไม่ควรใช้ ID อีเมลเป็นรหัสผ่าน

รหัสผ่านและการยืนยันรหัสผ่านไม่ตรงกัน

หมายเลขโทรศัพท์ไม่สามารถยาวเกิน 14 ตัวอักษร ใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้อง

หมายเลขต่อไม่สามารถยาวเกิน 5 ตัวอักษร ใส่หมายเลขต่อโทรศัพท์ที่ถูกต้อง

ธุรกิจของฉัน

กำลังค้นหาบริษัท

ค้นหาบริษัทของคุณ
เริ่มการค้นหาใหม่

เลือกจากผลลัพธ์ หรือเพิ่มบริษัทใหม่ถ้าไม่อยู่ในรายการด้านล่าง

แสดง  จาก 

เราไม่พบบริษัทใดๆ ที่ตรงกับการค้นหาของคุณ โปรดอัพเดตเงื่อนไขแล้วลองอีกครั้ง

แสดง เพิ่มเติม น้อยกว่า

ปิดและบันทึกไว้สำหรับภายหลัง

ชื่อบริษัทไม่สามารถยาวเกิน 100 ตัวอักษร

ดำเนินธุรกิจเป็น ไม่สามารถยาวเกิน 100 ตัวอักษร

เว็บไซต์ไม่สามารถยาวเกิน 100 ตัวอักษร

หมายเลขโทรศัพท์ไม่สามารถยาวเกิน 14 ตัวอักษร ใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้อง

หมายเลขต่อไม่สามารถยาวเกิน 5 ตัวอักษร ใส่หมายเลขต่อโทรศัพท์ที่ถูกต้อง

ที่อยู่ไปรษณีย์ของบริษัท

เมืองไม่สามารถยาวเกิน 100 ตัวอักษร

รหัสไปรษณีย์ไม่สามารถยาวเกิน 100 ตัวอักษร

{{VatToolTip}}

{{BusinessLicenseToolTip}}

{{TaxRegistrationToolTip}}

{{DunsFieldToolTip}}

ที่อยู่ทางกายภาพของบริษัท

เมืองไม่สามารถยาวเกิน 100 ตัวอักษร

รหัสไปรษณีย์ไม่สามารถยาวเกิน 100 ตัวอักษร

คำถามการลงทะเบียน

1. ผลิตภัณฑ์ของธุรกิจบริษัทของคุณเกี่ยวข้องกับโซลูชั่นที่ใช้ Intel กี่เปอร์เซ็นต์

ต้องรวมกันได้ 100%
ของโซลูชั่นทั้งหมดที่ใช้ Intel
2. เมื่อคิดเฉพาะธุรกิจ Intel ของคุณ (ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือบริการ) 2 ตัวเลือกต่อไปนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกี่เปอร์เซ็นต์ ประมาณด้วยตัวคุณเอง ใส่เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดที่ใช้ได้ ทั้งหมดต้องเท่ากับ 100%

ต้องรวมกันได้ 100%
ของโซลูชั่นทั้งหมดที่ใช้ Intel
2-1. จากธุรกิจผลิตภัณฑ์ประมวลผลแบบดั้งเดิมของคุณทั้งหมด ธุรกิจของคุณมีส่วนแบ่งในตลาดต่อไปนี้คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ ทั้งหมดต้องเท่ากับ 100%

ต้องรวมกันได้ 100%
ของโซลูชั่นทั้งหมดที่ใช้ Intel
2-2 จากธุรกิจเอ็มเบ็ดเด็ดทั้งหมดของคุณ มีสัดส่วนเปอร์เซ็นต์โดยประมาณในตลาดต่อไปนี้เท่าใด เลือกทุกรายการที่เกี่ยวข้อง

ต้องรวมกันได้ 100%
ของโซลูชั่นทั้งหมดที่ใช้ Intel
2-3 จากธุรกิจเอ็มเบ็ดเด็ดทั้งหมดของคุณ มีสัดส่วนที่ใช้ Intel Architecture กี่เปอร์เซ็นต์
3. จากธุรกิจของคุณทั้งหมด (Intel + อื่นๆ ทั้งหมด) สามารถจำแนกผลิตภัณฑ์ที่บริษัทของคุณเสนอได้กี่เปอร์เซ็นต์

ต้องรวมกันได้ 100%
ของธุรกิจทั้งหมด
4. คุณใช้วิธีใดต่อไปนี้เพื่อขายสินค้าหรือบริการด้านเทคโนโลยีของคุณ? ประมาณด้วยตัวคุณเอง ใส่เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดที่ใช้ได้ ทั้งหมดต้องเท่ากับ 100%

ต้องรวมกันได้ 100%
ของธุรกิจทั้งหมด
5. คุณรับทราบเกี่ยวกับเราได้อย่างไร เลือกทุกข้อที่เกี่ยวข้อง

คะแนน

ผู้ให้บริการเทคโนโลยีของ Intel® สามารถจดจำธุรกิจที่คุณทำกับ Intel และมีโอกาสที่จะได้รับคะแนนผ่านการซื้อผลิตภัณฑ์ของ Intel ที่อยู่ในเกณฑ์ และใช้คะแนนแลกของรางวัล

ข้อตกลงทางกฎหมาย

ยอมรับ

โปรดคลิก "ยอมรับ" เพื่อยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข

คุณต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเพื่อลงทะเบียนสำหรับสมาชิกภาพของโปรแกรมผู้ให้บริการเทคโนโลยี Intel®

คุณแน่ใจว่าต้องการทำปฎิเสธ

ยอมรับ

โปรดคลิก "ยอมรับ" เพื่อยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข

คุณต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเพื่อลงทะเบียนสำหรับสมาชิกภาพของโปรแกรมผู้ให้บริการเทคโนโลยี Intel®

คุณแน่ใจว่าต้องการทำปฎิเสธ

ยอมรับ

โปรดคลิก "ยอมรับ" เพื่อยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข

คุณต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเพื่อลงทะเบียนสำหรับสมาชิกภาพของโปรแกรมผู้ให้บริการเทคโนโลยี Intel®

คุณแน่ใจว่าต้องการทำปฎิเสธ