หากคุณต้องการรับบริการจาก Intel สำหรับการเปิดใช้งานการแสดงแสงสีด้วยโดรน โปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง  ตัวแทนของ Intel จะติดต่อคุณหากคำขอของคุณตรงตามข้อกำหนดสำหรับการแสดงแสงสีด้วยโดรน Intel