การลงทะเบียนเพื่อติดต่อศูนย์สนับสนุนแพลตฟอร์มการพัฒนาซอฟต์แวร์ Intel® (Intel® SDP)

รับสิทธิ์เข้าใช้งานเพื่อแจ้งขอการสนับสนุนและเอกสารประกอบทางเทคนิคเกี่ยวกับ Intel® SDP 

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่?

ติดต่อฝ่ายสนับสนุน 

Personal Information

First Name cannot exceed 100 characters
Last Name cannot exceed 100 characters
Email cannot exceed 100 characters Please enter a valid email address In order to qualify for Privileged access to the Resource & Design Center, you must provide an e-mail address that matches your company name; not a personal email address. For questions or concerns, please contact Account Support This registration form is only used by external users and not employees. Please use the appropriate internal process to request access. This email address is already registered. Sign In or reset your password กำลังตรวจสอบ
Allowed characters include letters, numbers, and the characters . @ _ - Cannot contain spaces Username cannot exceed 100 characters Username already exists กำลังตรวจสอบ
Must include a letter Must include a number Must include a special character Must be between 8 and 15 characters in length Cannot contain spaces Cannot repeat the same character more than twice in a row Password check failed. Login ID embedded inside password. Password check failed. User's email address is embedded inside the password. Only English character(s) are permitted
Passwords must match

Company Information

Company Name cannot exceed 129 characters
Phone number cannot exceed 100 characters Cannot contain spaces Invalid Phone Number
Phone number cannot exceed 8 characters Cannot contain spaces Invalid Phone Number
Company Address cannot exceed 125 characters
Company Address (optional) cannot exceed 125 characters
City cannot exceed 100 characters