ชื่อแบบฟอร์มลงทะเบียน
  1. 1
  2. 2
  3. 3

Join the Resource & Design Center to access online tools, technical content, and participate in communities.  Your account will be created immediately. If you would like to gain access to additional Intel® confidential collateral, tools and services, request to upgrade to a Privileged account instead.  A Corporate Non-Disclosure Agreement (CNDA) is required and the review process may take several days.

Complete the form below.

Right Rail Component
Need help?
Email support

North America:
1-800-538-3373

Other continents:
AT&T Access Code
wait for tone,
1-800-538-3373

24-hour support Monday-Friday (U.S. Pacific Time)

ต้องใส่ข้อมูลทุกฟิลด์ยกเว้นฟิลด์ใดๆ ที่ระบุไว้เป็นพิเศษว่าเป็นทางเลือก

โปรดแก้ไขฟิลด์ที่ถูกเน้นก่อนดำเนินการต่อ:
โปรดแก้ไขฟิลด์ที่ถูกเน้นก่อนดำเนินการต่อ:

ยกเลิกการลงทะเบียน

คุณแน่ใจว่าต้องการยกเลิกขั้นตอนการลงทะเบียนหรือไม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

รายละเอียดบัญชี

8 ถึง 15 อักขระ ต้องมีอย่างน้อยหนึ่งหมายเลข ตัวอักษรหนึ่งตัวและหนึ่งสัญลักษณ์พิเศษ

 

Join the Resource & Design Center as a Basic User to participate in the Intel support communities and to use online design tools for Embedded and loT. To view Intel confidential content and access additional tools, enroll for a Privileged User account (verification or creation of a standard corporate non-disclosure agreement required).

Your access will be granted immediately upon e-mail verification.

Right Rail Component
Need help?
Email support

North America:
1-800-538-3373

Other continents:
AT&T Access Code
wait for tone,
1-800-538-3373

24-hour support Monday-Friday (U.S. Pacific Time)

ต้องใส่ข้อมูลทุกฟิลด์ยกเว้นฟิลด์ใดๆ ที่ระบุไว้เป็นพิเศษว่าเป็นทางเลือก

โปรดแก้ไขฟิลด์ที่ถูกเน้นก่อนดำเนินการต่อ:
โปรดแก้ไขฟิลด์ที่ถูกเน้นก่อนดำเนินการต่อ:

ยกเลิกการลงทะเบียน

คุณแน่ใจว่าต้องการยกเลิกขั้นตอนการลงทะเบียนหรือไม่

ข้อมูลโปรไฟล์

เลือกประเภทผลิตภัณฑ์ที่ธุรกิจของคุณพัฒนา

เลือกประเภทแอพพลิเคชันทั้งหมดที่ใช้กับธุรกิจของคุณได้

ลักษณะการติดต่อสื่อสารที่ประสงค์

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารเอ็มเบ็ดเด็ดและ IoT จาก Intel (ไม่บังคับ)

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

การคลิก ‘สมัคร’ เป็นการยืนยันว่าคุณยอมรับของ Intel
 


.