ข้อพิจารณาด้านการออกแบบ IA แบบ Embedded ที่มี DDR3 ECC SO-DIMM

เอกสารข้อมูล: จัดการการออกแบบIntel® architectureระบบแบบฝังด้วย ECC SO-DIMM รวมถึงพื้นหลัง การวางแผนผลิตภัณฑ์ การออกแบบบอร์ด และข้อควรพิจารณาด้านซอฟต์แวร์ (v.2, กันยายน 2012)

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้