ข้อพิจารณาด้านการออกแบบ IA แบบ Embedded ที่มี DDR3 ECC SO-DIMM

ข้อพิจารณาด้านการออกแบบ IA แบบ Embedded ที่มี DDR3 ECC SO-DIMM

ข้อพิจารณาด้านการออกแบบ IA แบบ Embedded ที่มี DDR3 ECC SO-DIMM

เอกสารข้อมูล: จัดการการออกแบบIntel® architectureระบบแบบฝังด้วย ECC SO-DIMM รวมถึงพื้นหลัง การวางแผนผลิตภัณฑ์ การออกแบบบอร์ด และข้อควรพิจารณาด้านซอฟต์แวร์ (v.2, กันยายน 2012)