เอกสารข้อมูล: วิธีวัดประสิทธิภาพเวลาการเรียกใช้งานโค้ดบนสถาปัตยกรรมชุด® Intel® IA-32 และ IA-64

เอกสารข้อมูล: ระบุวิธีการวัดรอบสัญญาณนาฬิกาที่ใช้การเรียกใช้งานรหัส C (v.1, กันยายน 2010)

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้