การใช้งานคอนโทรลเลอร์แบบ Embedded ในการออกแบบแบบฝังตัวที่ใช้พลังงานต่า

การใช้งานคอนโทรลเลอร์แบบ Embedded ในการออกแบบแบบฝังตัวที่ใช้พลังงานต่า

การใช้งานคอนโทรลเลอร์แบบ Embedded ในการออกแบบแบบฝังตัวที่ใช้พลังงานต่า

เอกสารข้อมูล: ให้ภาพรวมของการใช้งานคอนโทรลเลอร์แบบฝังเพื่อให้เข้าใจรูปแบบ พอดี และฟังก์ชัน (v.1, กันยายน 2011)