การใช้งานคอนโทรลเลอร์แบบ Embedded ในการออกแบบแบบฝังตัวที่ใช้พลังงานต่า

เอกสารข้อมูล: ให้ภาพรวมของการใช้งานคอนโทรลเลอร์แบบฝังเพื่อให้เข้าใจรูปแบบ พอดี และฟังก์ชัน (v.1, กันยายน 2011)

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้