Intel® Solid State Drive E ซีรีส์ 6000p: ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ไดรฟ์ Solid-State Intel® ซีรี่ส์ E 6000p มีโซลูชันที่ใช้พลังงานต่าเพื่อความทนทานที่ดีเยี่ยม ความซื่อสัตย์ที่ทนทาน การรักษาความปลอดภัย และคุณสมบัติด้านประสิทธิภาพในแอพพลิเคชั่นที่หลากหลาย รวมถึงป้ายบอกจุดขายและป้ายดิจิตอล (v.1, ส.ค. 2016)

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้