IDP การตั้งค่าเกตเวย์ IoT ของ Intel® และสร้างระบบปฏิบัติการ: วิดีโอ

บทช่วยสอนเกี่ยวกับวิธีติดตั้งและตั้งค่าแพลตฟอร์มอุปกรณ์อัจฉริยะ Wind River สําหรับเกตเวย์ IoT ของ Intel® และสร้างภาพระบบปฏิบัติการ (เคอร์เนลและ rootFS) สําหรับ SoC X1000 Intel® Quark™ (v.1.2.13, พฤษภาคม 2014)

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้