การผนวกรวมแอป Intel® IoT Gateways IDP: วิดีโอ

บทช่วยสอนเกี่ยวกับวิธีผนวกรวมแอปพลิเคชันที่เรียบง่ายใน Wind River Intelligent Device Platform (IDP) สําหรับเกตเวย์ IoT ของ Intel® กับ SoC X1000 Intel® Quark™ (v.2.1.11, พฤษภาคม 2014)

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้