เกตเวย์ Intel® IoT สําหรับการอัปเกรด IoT Quick Setup FW: วิดีโอ

บทช่วยสอนเกี่ยวกับการเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว การตั้งค่าคอนโซล และอัปเกรดเฟิร์มแวร์สําหรับ Intel® IoT Gateways สําหรับ Intel® Quark™ SoC X1000 (v.1.1.13, พฤษภาคม 2014)

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้