โซลูชัน Intel Gateway เพื่อ Internet of Things: วิดีโอ

วิดีโอ: อธิบาย Internet of Things และประโยชน์ของโซลูชัน Intel Gateway พร้อมด้วย Intel® Quark™ X1000 SoC รวมถึงเวลาที่รวดเร็วในตลาด คุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยในตัว ความสามารถในการจัดการระยะไกล และความสามารถในการปรับขยายที่ไม่ตรงกัน (ตุลาคม 2014)

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้