ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์ Intel® Quark™ D1000: วิดีโอ

ข้อมูลเบื้องต้นและภาพรวมเกี่ยวกับคุณสมบัติของ Intel® Quark™ Microcontroller D1000 ที่นําเสนอโดย APJ Online Sales Group วิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสัมมนาออนไลน์ที่นําเสนอในเดือนธันวาคม 2015

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้